ماه رمضان
تصویر برگزیده

نگار زیر؛

‎‎مدرس در نگاه اهل هنر

آرتنا: ‎‎شهید آیت‌الله سید حسن مدرس(قده)، در روز دهم آذرماه 1316 در تبعیدگاه کاشمر به دست عمال رضاخان به شهادت رسید

zoom
‎‎مدرس در نگاه اهل هنر

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،شهید آیت‌الله سید حسن مدرس(قده)، از نمادهای تلفیق سیاستمداری و شریعتمداری دردوران معاصر به شمار می‌رود. وی در روز دهم آذرماه 1316 در تبعیدگاه کاشمر به دست عمال رضاخان به شهادت رسید.

نگار زیر، شهید آیت‌الله مدرس را در ادوار گوناگون حیات نشان می‌دهد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید