ماه رمضان
تصویر برگزیده

رونمایی از سه جلد کتاب پرتره عکس و نقاشی فخرالدین فخرالدینی

سلام آقای پرتره در نیاوران

آرتنا: کتاب نقاشی و عکس های «فخرالدین فخرالدینی» درسه جلد طی مراسمی با عنوان «سلام آقای پرتره »روز22آذرماه ،ساعت 17 درگالری فرهنگسرای نیاوران رونمایی خواهد شد.

zoom
سلام آقای پرتره در نیاوران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در این برنامه که با همکاری مجله هنر و بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزارخواهد شد، از دوکتاب شامل عکس های پرتره اصحاب فرهنگ و هنر ،چهره های سرشناس ،همچنین کتاب سوم شامل آثارپرتره نگاری بصورت نقاشی رئال، رونمایی خواهد شد.
فخرالدینی که بیش از50سال به واسطه عکاسی پرتره به روش آنالوگ شهرت یافته وگویی به عکس هایش جانی دمیده تا مخاطب بادیدن آن با تصویرزنده و رئال از پرتره مورد نظر روبه روشود، درمورد این نوع عکاسی می گوید:حسی که من نسبت به عکاسی آنالوگ دارم به دیجیتال ندارم .عکاسی که 6 فریم دردوربین دارد،راجع به کارمورد نظرش فکر می کند، چگونه کارکند تا فریم هایش به هدرنرود و این فکر کردن نیزسازندگی به همراه دارد. ولی دردیجیتال آنقدرعکس می گیرد تا تصادفی یکی ازعکس ها خوب شود.
وی که تکنیک کارخودش را بیشتر ازعکاس صاحب نام «یوسف کارش » الهام گرفته، عنوان کرد:خوشحالم که با عکاسی پرتره های افراد صاحب نام و چهره های سرشناس فرهنگی ،هنری ،علمی و سیاسی و جمع آوری آنها درمجموعه ای برای نسل های آینده این شخصیت ها را ماندگارکرده ام، زیرا این سبک پرتره نگاری با تکنیک بالا قیافه حقیقی این شخصیت ها را نشان خواهد داد.
فخرالدینی که هنوزبا دوربینی که 53 سال پیش درسفرش به آلمان عکاس معرف آلمانی شارکویسکی به اوهدیه داده عکاسی این پرتره ها راانجام می دهد درمورد شروع کارنقاشی اش گفت:در11 سالگی یک نقاشی رنگ و روغن ازفردوسی کشیدم که کپی از کاررضا ارجمندی بود ، و سبک کارمن رئالیسم است که درکنار آن عکاسی رانیز ادامه دادم .
وی درادامه افزود:هنر آن قدر وسیع است که نمی توان به انتهای آن رسید. هرچقدر کارکنی بازهم فکرمی کنی کامل نشده است ومن هنوزدارم یاد می گیرم وسعی می کنم کارهایم را نسبت به گذشته  بهتر کنم و نقطه ضعف هایی را که خودم می بینم برطرف نمایم.
احسان میرآب زاده  مدیرمسئول مجله تهران نیز درخصوص برنامه های رونمایی کتاب و نمایشگاه عکس "سلام آقای پرتره"عنوان داشت:دراین مراسم علاوه برسخنرانی چند تن از شخصیت های فرهنگی و هنری ،فیلم مستندی از سیف الله صمدیان نیز پخش خواهد شد که درخصوص این سه جلد کتاب خواهد بود. و طرح جلد این سه کتاب را نیز استاد متین طراحی کرده است و درجلد اول و سوم این کتاب ها 70 پرتره برای اولین بار منتشر خواهد شد.
میرآب زاده در ادامه افزود:درمراسم رونمایی کتاب،بسیاری از شخصیت های سیاسی،علمی وهنرمندان،حضور دارند ونمایشگاه پرتره های عکس و نقاشی استاد فخرالدین فخرالدینی از 22 تا 24 آذرماه دایره است و علاقمندان     می توانند1ازساعت 17الی 20 و روزهای دیگر از ساعت 10 الی 20 ازاین آثار،درگالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران دیدن نمایند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید