ماه رمضان
تصویر برگزیده

اداره توسعه کتاب و کتابخوانی

شرایط جدید صدور مجوز اعلام وصول مصحف شریف قرآن

آرتنا: صدور مجوز اعلام وصول برای مصحف شریف قرآن منوط به ارایه مجوز کتبی توزیع از سازمان دارالقران کریم شد.

zoom
شرایط جدید صدور مجوز اعلام وصول مصحف شریف قرآن

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، بر اساس مصوبه جدید اداره توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی از این پس صدور مجوز اعلام وصول برای مصحف شریف قرآن منوط به ارایه مجوز کتبی توزیع از سازمان دارالقرآن کریم است.

این اقدام با توجه به اهمیت صحت کتابت مصحف شریف قرآن و در راستای همکاری با سازمان دارالقرآن کریم برای نظارت مؤثرتر بر امر چاپ قرآن کریم مقرر شده است.

بر اساس این گزارش، با مصوبه جدید اداره توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی تمامی ناشران در سراسر کشور باید جهت صدور مجوز اعلام وصول مجوز کتبی توزیع از سازمان دارالقرآن ارایه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید