تصویر برگزیده

به دنبال احياي انجمن‌هاي ميراث فرهنگي در استان سمنان؛

انجمن ميراث فرهنگي شهرستان شاهرود راه اندازي شد

آرتنا: به دنبال احياي انجمن‌هاي ميراث فرهنگي در استان سمنان،انجمن ميراث فرهنگي شهرستان شاهرود براي اولين بار راه اندازي شد

zoom
انجمن ميراث فرهنگي شهرستان شاهرود راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در جلسه اي با حضور فرماندار، شهردار و شماري از مسئولان دستگاههاي اجرايي و موثرين و معتمدين اين شهرستان، انجمن ميراث فرهنگي شاهرود راه اندازي شد.

مدير كل ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان در اين جلسه، راه اندازي انجمن‌هاي ميراث فرهنگي را عامل موثري در ايجاد احساس تعلق به مواريث فرهنگي كشور در تمامي دستگاههاي اجرايي دانست.

«حسين خواجه بيدختي» با اشاره به حضور مديران ارشد حوزه دولتي به عنوان روساي اين انجمن‌ها و مديران دستگاههاي اجرايي تاثيرگذار به عنوان اعضاي انجمن، گفت: سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي قادر به حفظ و حراست از آثار تاريخي نيست.

وي با اشاره به انواع مختلف ميراث فرهنگي شامل ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس، اظهار داشت: تمامي دستگاههاي اجرايي و مردم بايد براي حفظ فرهنگ و سنن، گويش و لهجه ها حساسيت داشته باشند.

بيدختي يكي از اهداف اصلي راه اندازي اين انجمن‌ها را انتقال مواريث گذشتگان به نسل آينده عنوان كرد و گفت: اين انجمن‌ها مي‌توانند در جلوگيري از دخل و تصرف در آثار تاريخي نقش موثري داشته باشند.

«حميدرضا حسني»رئيس اداره ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري شهرستان شاهرود نيز با اشاره به انجام حفاري‌هاي غيرمجاز در برخي مناطق به ويژه كالپوش گفت: آگاهي بخشي و ترغيب مردم محلي و روستائيان به حفظ مواريث فرهنگي مي‌تواند يكي از دستوركارهاي مهم اين انجمن‌ها باشد.

جذب مشاركت مردم در حفظ و احياء ميراث فرهنگي و پژوهش در آثار تاريخي، جذب نيروهاي افتخاري براي كمك به حفظ آثار و معرفي آثار تاريخي، جلب همكاري دستگاه‌ها در حفظ ميراث فرهنگي، راه اندازي انجمن در روستاها و بخش‌ها، تهيه خبر و آموزش براي كودكان، تكميل آرشيو و مستندنگاري از موضوعات ميراث فرهنگي، از جمله مصوبات اين جلسه بود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید