تصویر برگزیده

توسط هنرمند نیشابوری

نقاشی«پرتره فضل بن شاذان»

آرتنا: نقاشی «پرتره فضل بن شاذان» که توسط علیرضا روکی هنرمندنقاش نیشابوری به زیور طبع آراسته شده است ثبت ملی شود.

zoom
نقاشی«پرتره فضل بن شاذان»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،علیرضا روکی  هنرمندنقاش نیشابوری در خصوص این اثر هنری اظهار کرد:مقام و منزلت فضل بن شاذان٬ فقیه ٬ محدث٬ قرآن پژوه و متکلم قرن سوم(ه. ش) که محققان مسلمان نامش را در شمار اصحاب امام رضا(ع)٬امام جواد(ع)٬امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع)و امام زمان (عج) آورده اندمرا برآن داشت که پرتره وی را به تصویر بکشم.

وی گفت: در مسیر پژوهش و تحقیقاتی کتاب« در خلوت فضل بن شاذان»به نویسندگی جناب آقای امیر شادمند که نویسنده در زمینه آفرینش کتاب داشته اند٬در عالم واقعیت معنا و در فضای معنوی حاکم بر آرامگاه٬ شخصی را در مقابل خود مشاهده میکنند که خود را فضل بن شاذان معرفی مینمایند.

روکی خاطرنشان کرد:ایشان در مراجعه به بنده در باب ایجاد تابلویی از پرتره فضل ٬ضمن ارایه توضیحات در مورد شخصیت و آثار فضل٬تصویر ذهنی خود از این مشاهده را نیز بیان نمودند و بنده با استفاده از بیانات کافی ایشان و مطالعات دیگری در این خصوص ٬در خلوت آتلیه نقاشی خود و با استعانت از حضور روح معنوی فضل و ویژگیهای تصویری در خصوص چهره پردازی متناسب با خصوصیات ظاهری و روحی این فقیه عالیقدر ٬تصویری فی البداهه از این شخصیت علمی قرآنی خلق نمودم .

وی یادآور شد: پرتره فضل بن شاذان»  در اندازه70*50سانتیمتر و با تکنیک رنگ و روغن روی بوم در سال ۱۳۸۴ اجرا شده است گه قرار بود با چاپ کتاب منتشر شود ولی کتاب به چاپ نرسید و این اثر در فضای مجازی نه تنها بدون کسب اجازه از نقاش بلکه همراه با مخدوش کردن امضاء نقاش بوده است منتشر شد.

روکی عنوان کرد:با توجه به اینکه این اثر وارزش معنوی و مذهبی آن متعلق به آحاد جامعه جهان اسلام است٬لذا انجام هر گونه اقدامی در جهت استفاده از این اثر تحت عنوان مجسمه٬تمبر...نیاز به نظارت و توافق مستقیم صاحبان اثر دارد.

علیرضا روکی  هنرمندنقاش نیشابوری در خاتمه  تصریح کرد:جهت ثبت تصویرپرتره فضل بن شاذان برای ارایه در کنگره بین المللی فضل بن شاذان آتی  و تمامی شخصیت های  نیشابوری که در این شهر مدفون هستنداعلان موافقت خویش را در همکاری با نهادهای مسئول اعلام می داریم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید