ماه رمضان
تصویر برگزیده

کدام نمایش با استقبال بیشتری روبروست؟؛

آمار تماشاگران تالار های نمایشی شهر تهران

آرتنا: نمایش ترور نوشته و کارگردانی حمید رضا نعیمی تا 4 دی ماه با 10619 تماشاگر به فروش 878 میلیون و 800 هزار ریال رسید

zoom
آمار تماشاگران تالار های نمایشی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،نمایش ترور نوشته و کارگردانی حمید رضا نعیمی تا 4 دی ماه  با  10619 تماشاگر به فروش 878 میلیون و 800 هزار ریال رسید.

سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که در حال حاضر به اجرای نمایش ترور نوشته و کار حمید رضا نعیمی اختصاص دارد ، طی 24 اجرای گذشته این نمایش میزبان 10619 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 826 بلیط تمام بها ، 3896 بلیط تخفیف دار و 5897 بلیط مهمان ارائه شده است.

نمایش بوقلمون به کارگردانی خیراله تقیانی پور نیز که در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است طی 6 اجرای خود تا 4 دی ماه 930 تماشاگر داشته و 157 میلیون و 580 هزار ریال فروخته است. برای این نمایش 645 بلیط تمام بها ، 9 بلیط نیم بها ، 173 بلیط تخفیف دار و 103 بلیط مهمان ارائه شده است.

نمایش بهمن دیگر نمایش مجموعه تئاتر شهر است که با کارگردانی افروز فروزند در تالار سایه روی صحنه است. این نمایش طی 11 اجرا 713 تماشاگر داشته و مبلغ فروش این نمایش 80 میلیون و 925 هزارریال اعلام شده است.برای این نمایش 525 بلیط تمام بها ، 29 بلیط نیم بها ، 159 بلیط مهمان ارائه شده است.

نمایش جنت آباد نیز که تا 4 دی 7 اجرای خود را پشت سر گذاشته با کارگردانی حسن رونده در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است. این نمایش در مدت یاد شده 119 تماشاگر داشته است. مبلغ فروش این نمایش 5 میلیون و 140 هزار ریال اعلام شده است. این نمایش 40 بلیت تمام بها ، 4 بلیط نیم بها و 75 بلیت مهمان ارائه کرده است.

مجموعه تئاتر شهر در هفته گذشته میزبان جلسات نمایشنامه خوانی آثار زنده یاد محمود استاد محمد نیز بود که طبق گزارش این مجموعه نمایشنامه خوانی شب بیست و یکم کار احسان فلاحت پیشه در تاریخ 30 آذر ماه 26 تماشاگر داشت که از آن میان 10 بلیط تمام بها ارائه شده است. جمع گیشه این نمایشنامه خوانی یک میلیون ریال بوده است.

نمایشنامه خوانی آسید کاظم با کارگردانی سارا دارو فروش نیز که 1 دی ماه اجرا شده 33 تماشاگر داشته که 9 بلیط تمام بها برای آن ارائه شده است. جمع گیشه این نماینشامه خوانی 900 هزارریال بوده است.

نماینشامه خوانی عکس خانوادگی به کارگردانی پرستو گلستانی نیز که در 2 دی ماه به اجرا در آمده میزبان 54 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 30 بلیط تمام بها ارائه شده و جمع گیشه 3 میلیون ریال اعلام شده است.

نمایشنامه خوانی دیوان تئاترال به کارگردانی روزبه حسینی که 4 دی ماه برگزار شده نیز 119 تماشاگر داشته و تعداد 73 بلیط تمام بها برای آن ارائه شده است. این نمایشنامه خوانی 7 میلیون و 300 هزارریال فروخته است.

اما در سنگلج که این روزها به اجرای دو اثر نمایشی از یک کارگردان اختصاص دارد، از 29 آذر تا 4 دی جمعا 567 تماشاگر بازدید کرده اند.

نمایش اندرحکایت بلدیه اصفهان به کارگردانی سید عظیم موسوی در هفته گذشته 338 تماشگر داشته که از آن میان 225 تماشاگر به صورت تمام بها ، 41 نفر نیم بها و 72 نفر با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کرده اند. جمع فروش هفتگی این نمایش 28 ملیون و 596 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش کابوس های مرد مشکوک به کارگردانی سید عظیم موسوی نیز که در ساعت 20 تماشاخانه سنگلج اجرا می شود نیز در هفته گذشته 229 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 90 بلیط تمام بها ، 64 بلیط نیم بها و 75 بلیط مهمان ارائه شده است. جمع فروش هفتگی این نمایش 13 میلیون و 440 هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر با اجرای نمایش بامن حرف بزن مدآ به کارگردانی مهدی شیخوند و کلارا کورنا روزهای پررفت و آمدی را پشت سر می گذارد. طبق آمار اعلام شده این نمایش با استقبال 255 تماشاگر در هفته گذشته روبرو بوده است. برای این نمایش 106 بلیط تمام بها ، 36 بلیط نیم بها و 113 بلیط مهمان در هفته گذشته ارائه شده است. این نمایش در گیشه 26 میلیون و 450 هزار ریال فروخته است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید