صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

گفتگویی با استاد دانشکده هنر

توجه به صنایع دستی دربرنامه ها،گامی مهم درتحقق اقتصادمقاومتی

آرتنا: صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از عرصه های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است که توجه به آن در برنامه ریزی های کشور می تواند فرهنگ، اقتصاد و اشتغال کشور را در برابر شرایطی مثل تحریم مستحکم و مقاوم سازد.

zoom
توجه به صنایع دستی دربرنامه ها،گامی مهم درتحقق اقتصادمقاومتی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این استاد دانشکده هنر در خصوص ضرورت حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران گفت: حمایت از این حوزه در برنامه ریزی ها، یکی از موارد با اهمیت در تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه هنرهای سنتی از نظر فرهنگی، اقتصادی و تاثیر بر اشتغال نقش بارز و موثری در تحق اقتصاد مقاومتی دارند.

محمد علی رجبی استاد دانشگاه در خصوص اهمیت اقتصاد مقاومتی در عرصه فرهنگ گفت: در هر مقطعی از زمان در کشور یک مسئله خاص اهمیت دارد و در حال حاضر و با توجه به تحریم های اعمال شده در سال های اخیر، مبحث اقتصاد مقاوتی اهمیت و ضرورتی ویژه دارد.

وی ادامه داد: هنرهای صناعی جز لاینفکی از هویت فرهنگی جامعه ما محسوب می شود، که به عنوان میراث های فرهنگی این سرزمین، به این فرهنگ معنا می بخشد. این صنایع چون هم در حوزه اشتغال و هم حوزه اقتصاد تاثیرگذاری دارند به توسعه دیگر بخش ها مثل کشاورزی نیز کمک می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده هنر شاهد در خصوص نقش رسانه ها در معرفی صنایع دستی افزود: رسانه های جمعی نقش مهمی در معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی و کمک به رشد و توسعه آنها ر کشور دارند. این نهادهای تاثیرگذار با تبلغ و شناساندن صنایع دستی می توانند در این حوزه فرهنگ سازی کنند. فراموش نکنیم که ارزش های این آثار حتی در تربیت فرزندان ما و رشد روحی و روانی آنها هم چشمگیر است.

رجبی ادامه داد: رسانه ها با معرفی درست این هنرها که ریشه در سنت های فرهنگی کهن و اصیل ما دارند، همت کنند تا جامعه به ارزش های مادی و معنوی این آثار پی ببرند و با احترام بالا برخورد نمایند.

این پیشکسوت نگارگری با اشاره به تاثیر نپذیرفتن صنایع دستی و هنرهای سنتی از مقولاتی مثل تحریم افزود: چون تجربیات، فن کار و حتی مواد اولیه مورد استفاده صنایع دستی داخلی است، چنین هنرهایی مطمئنا در اقتصاد مقاومتی حرف اول را می زند و با حمایت از آن بستر مهمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه فرهنگ و اقتصاد و اشتغال فراهم می آید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید