ماه رمضان
تصویر برگزیده

در سال همدلي و همزباني دولت و ملت؛

همت بلند صدا و سيما براي تحقق شعار سال

آرتنا: حجم وسيعي از برنامه هاي سازمان صدا و سيما در سال "دولت و ملت ، همدلي و همزباني"به تحقق اين تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري اختصاص يافته است

zoom
همت بلند صدا و سيما براي تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،طبق پژوهش هاي آماري كه در گزارش عملكرد واحد هاي مختلف سازمان صدا و سيما منتشر شد،نزديك به چهار هزار ساعت برنامه در نيم سال اول 94به موضوع شعار سال "دولت و ملت ، همدلي و همزباني" اختصاص يافته است.

بر اساس اين اطلاعات آماري ، معاونت هاي امور مجلس و استان ها ، صدا و خبر بيشترين ميزان برنامه مربوط به موضوع مذكور را درشش ماه اول سال پخش كرده اند . برنامه هايي كه عمدتا درباره عملكرد دولت در بخش هاي مختلف عمراني ، كشاورزي ، اقتصادي و اجتماعي بوده است.

از اين ميان ،معاونت امور مجلس و استان ها با 1613 ساعت برنامه درباره شعار سال توانسته است زمان مناسب و مكفي در اختيار نمايندگان دولت در استان ها قرار دهد تا در باره فعاليت هايشان در نقاط مختلف كشور با مخاطبان اين رسانه فراگير سخن بگويند. مراكز صدا و سيما در استان هاي كردستان ، خوزستان و فارس به ترتيب بيشترين زمان پخش برنامه را در اين زمينه داشته اند.نوع برنامه هاي پخش شده در زمينه شعار سال نشان مي دهد برنامه هاي گفت و گو محور كه به نوعي تريبون هايي آزاد براي ارائه گزارش عملكرد هستند،نگاهي ويژه به موضوع مورد نظر داشته اند و استانداران ، فرمانداران و ديگر مسئولان استاني توانسته اند در شش ماه اول سال 94 از اين فرصت نزديك به 1400 ساعته به خوبي براي معرفي دستاورد هاي دولت بهره ببرند.

برنامه هايي نظير"همراه و همدل"،"شعار سال "،"موج مهرباني "،"جلوه هاي اقتدار"،رويكرد سال"،"پاسخ"و"فصل همدلي" از جمله برنامه هاي اجتماعي و گفت و گو محور مراكز صدا و سيما هستند كه اهتمام اصلي شان موضوع "دولت و ملت ، همدلي و همزباني" بوده است.

اين اتفاق در معاونت صدا نيز به شكلي فراگير اتفاق افتاده است . از آنجا كه راديو رسانه اي همه گير و پر مخاطب است ، مديران اين رسانه بخش زيادي از برنامه هاي خود را براي نشان دادن حسن نيت رسانه ملي به عملكرد هاي مثبت دولت اختصاص داده اند و استوديوهاي اين رسانه هر رورز شاهد حضور چند تن از اعضاي دولت يازدهم بوده است تا مستقيم با مردم سخن بگويند.

بالاترين زمان اختصاص يافته به اين امر را راديو گفت و گو در عملكرد خود گزارش كرده است كه 723 ساعت برنامه در گفت و گو ها و ويژه برنامه مناظره ،با موضوع تحقق شعار سال پخش كرده است.

راديو هاي جوان ، پيام و ايران نيز ،در ميان ديگر راديو ها ، زمان خوبي در اين مدت، براي توليد برنامه هايي با موضوع مذكور صرف كرده اند. دعوت از مسئولان دولتي شامل وزرا،معاونانشان ، مديران كل و مديران دولتي در برنامه هاي راديويي براي گفت وگوي مستقيم با مردم و پاسخ به سوالات آنان يكي از اقدامات معاونت صدا براي تقويت همدلي و همزباني مردم با دولت بوده است.

در معاونت خبر، خبرگزاري صدا و سيما با بيش از 684 ساعت برنامه ،نسبت به ديگر واحد ها در تحقق شعار امسال تلاش كرده است. اين معاونت 800 ساعت برنامه را در نيم سال اول  94 به موضوع مورد نظر اختصاص داده است و گزارش هاي خبري ، گفت و گو ها و تفاسير خبري پخش شده در شش ماه اول امسال حجم زيادي از عملكرد دولت را براي مردم تشريح كرده اند.

برنامه هايي نظير "تيتر امشب"در شبكه خبر ،نگاه يك" و " موج روز" از جمله برنامه هاي گفت و گو محور معاونت خبر هستند كه با دعوت از وزرا و ديگر مسئولان دولتي،امكان شنيدن گزارش عملكرد دولت را بدون واسطه براي مردم فراهم كرده اند.

در معاونت سيما نيز 432 ساعت برنامه با اين رويكرد توليد و پخش شده است كه به علت فراگير بودن شبكه يك، بيش از نيمي از اين زمان به اين شبكه اختصاص دارد . با نگاهي به برنامه هاي پخش شده در شبكه هاي سيما درمي يابيم كه اين معاونت ، برنامه هاي پر مخاطب خود مانند "سيماي خانواده" و "حرف حساب"در شبكه يك،"سلام تهران"و "به خانه برمي گرديم"در شبكه پنج و " اقتصاد و توسعه" و "ايرانشهر" در شبكه جام جم را به ارائه گزارش هاي عملكرد دولت اختصاص داده است. در اين برنامه ها نيز بارها از مديران دولتي به صورت تلفني و زنده دعوت شده تا با مردم در باره عملكردشان سخن بگويند.

رسانه ملي حتي در معاونت برون مرزي خود نيز زماني را براي ترويج عملكرد دولت اختصاص داده است تا مخاطبانش در آن سوي مرزها بتوانند فعاليت هاي دولت جمهوري اسلامي را رصد و اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي را در اجراي شعار "دولت و ملت، همدلي و همزباني"مشاهده كنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید