ماه رمضان
تصویر برگزیده

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش :

جايزه مصطفي(ص)پایگاهی براي پیشروي ايران درتوسعه علمی جهان اسلام است

آرتنا: معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش كشور گفت: امروز درهاي دیپلماسی جهانی به روی ایران باز شده و کشورهای دیگر از ارتباط و تعامل با ایران بسیار استقبال می کنند. اين تعاملات فرصت بسيار خوبي است كه از ظرفیت جوایزي چون جايزه مصطفی(ص) در عرصه های دیگر استفاده کنیم.

zoom
جايزه مصطفي(ص)پایگاهی براي پیشروي ايران درتوسعه علمی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، علي زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره نقش و جایگاه جایزه مصطفی(ص) در مناسبات علمی ایران با کشورهای اسلامی گفت: این جایزه از چند جنبه قابل تامل و داراي اهميت است. نخست اینکه اعطاي این نوع جوایز که در دنیا مرسوم است، پایگاهی براي پیشتازي و پیشروي ايران در توسعه علمی جهان اسلام است و موجب هم افزایی ميان دانشمندان مسلمان مي شود و از طرف ديگر ایران را به عنوان قطب علمی معرفي مي كند. از اين رو جایزه مصطفی(ص) فرصتی براي دست يابي ایران به اهداف علمی و فناوری خود است.

وی افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامی ايران خیزش مجددی در توسعه و تولید علم در ایران و کشورهای اسلامی ایجاد شد که این خیزش نویدبخش احیای مجدد تمدن اسلامی است. براي استمرار این خیزش باید به اقداماتي همچون برگزاري جایزه مصطفی(ص) برای احیای تمدن اسلامی و افزايش تعامل و مراودات ميان دانشمندان جهان اسلام توجه داشته باشيم.

زرافشان در پاسخ به این سوال که جایزه مصطفي(ص) چقدر قابلیت رقابت با جایزه نوبل را دارد يا نه، ادامه داد: با توجه به اینکه جایزه نوبل پیشینه اي کهن و قدیمی دارد و سال هاست به دانشمندان و پژوهشگران عرصه علم و دانش تعلق مي گيرد، به هر حال در بخش هايي پيشگام است، اما اگر از منظری دیگر و نه به عنوان یک رقابت علمی به جایزه مصطفی(ص) بنگریم، مي توانيم آن را فرصتی براي دستيابي به سهمي در توسعه علمی جهان و شناسایی و حمایت از دانشمندان مسلمان بدانيم كه آن را با جایزه نوبل در يك قیاس قرار مي دهد.

وی درباره جایگاه علمی کشورهای اسلامي در سطح بین المللی بیان کرد: كشورهاي مسلمان از فضا و ظرفیت بسیار خوبی به نام نهاد بین المللی آیسسکو برخوردارند. اين نهاد که در کنار یونسکو مشغول فعالیت های علمی و فناورانه است که با توجه به عضویت همه کشورهای مسلمان در آن، جایزه مصطفی(ص) می تواند از دانشمندان مسلمان در سایر کشورها حمایت و پشتیبانی کند.

زرافشان درباره دیگر كاربردهاي جایزه مصطفی(ص) توضیح داد: قطعا اين جايزه گذشته از نتايج و خروجي هاي علمي و فناوري دستاوردهاي مهم ديگري در ساير عرصه ها نيز خواهد داشت. دیپلماسی ایران توانسته کلید واژه‌های جدیدی را به دیپلماسی جهانی بیافزاید و اين نكته خود افتخار بزرگی در اکثر عرصه های مملکتی کشور است و مي توان به توسعه ابعاد ديگر ديپلماسي بسيار خوشبين بود. به همين دليل جايزه مصطفي(ص) فرصت مطلوبي براي تعريف ديپلماسي علمي در ارتباطات بين المللي است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز درهاي دیپلماسی جهانی به روی ایران باز شده و کشورهای دیگر از ارتباط و تعامل با ایران بسیار استقبال می کنند و این مناسبات صرفا سیاسی نیست. ما امروزه شاهد رفت و آمد هیئت‌های علمی و آموزشی به كشورمان هستيم كه همين تمايلات و استقبال كشورها براي همكاري و ارتباط با ايران، فرصت بسیار خوبی است تا از ظرفیت جوایزي چون جايزه مصطفی(ص) در عرصه های دیگر  استفاده کنیم

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

پر بازدیدترین اخبار