ماه رمضان
تصویر برگزیده

نتایج نهایی جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام شد

نتایج نهایی آثار شرکت کننده سمینار پژوهشی

آرتنا: کمیته علمی سمینار پژو هشی"نقش گروه هاونهادهای سازمان یافته درشکل گیری وتوسعه تئاتر" متشکل از دکتر مهدی حامد سقائیان ، دکتر بهروز بختیاری و دکتر سعید اسدی پس از بررسی بیست و چهارمقاله پذیرفته شده، شانزده مقاله رابرای ارائه در سمینار و یا چاپ در کتاب مجموعه مقالات این همایش پژوهشی انتخاب و به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند.

zoom
نتایج نهایی آثار شرکت کننده سمینار پژوهشی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،شانزده اثر از بیست و چهار مقاله پذیرفته شده برای شرکت در سمینار پژوهشی نقش گروهها و نهادهای سازمان یافته در شکل گیری و توسعه تئاتر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای حضور در مرحله نهایی همایش که روزهای پانزدهم و شانزدهم دیماه در تهران برگزار می شود در قالب ارائه در سمینار و یا چاپ در  کتاب مجموعه مقالات این رخداد پژوهشی انتخاب و معرفی شدند.

کمیته علمی سمینار پژو هشی " نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته در شکل گیری و توسعه تئاتر" متشکل از دکتر مهدی حامد سقائیان ، دکتر بهروز بختیاری و دکتر سعید اسدی پس از بررسی بیست و چهارمقاله پذیرفته شده، شانزده مقاله رابرای ارائه در سمینار و یا چاپ در کتاب مجموعه مقالات این همایش پژوهشی انتخاب و به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند.

بر پایه این گزارش، فهرست مقالات پذیرفته شده برای حضور در سمینار پژوهشی به این شرح است:

1-  تحلیل آماری گزارش مالی سالانه کمپانی های موفق تئاتر جهان نوشته امیر لشگری از گناوه (بوشهر) برای چاپ و ارائه در سمینار

2-  توسعه تئاتر در سمن ها و گروههای تئاتری نوشته جهانشیر یار احمدی از بوشهر برای چاپ و ارائه در سمینار

3- جایگاه رهبری کاریزماتیک کارگردان در گروه های نمایشی آماتور ایرانی نوشته مصطفی حسینی و سید محمدرضا طبسی از سمنان ، برای چاپ و ارائه در سمینار

4- تبارشناسی نقش سازمان پرورش افکار بر رابطه دولت و تئاتر در ایران نوشته یوسف باپیری و سیاوش قائدی از تهران برای چاپ و ارائه در سمینار

5- بازشناسی مدیریت و رهبری خلاق هنری در گروه های تآتر؛ با رویکرد ویژه به استراتژی اقیانوس آبی نوشته رضا عاشوری فر از تهران ،  برای چاپ و ارائه در سمینار

6-  گروه و کمپانی تئاتری به مثابه جامعه هنری نوشته علی رویین از تهران ، برای چاپ و ارائه در سمینار

7-  طراحی فرم برنامه کاری (BP)  برای گروههای تئاتری برای جذب حمایتهای دولتی نوشته مجید سرنی زاده از بندر عباس ، برای چاپ و ارائه در سمینار

8- بررسي جايگاه و كاركرد گروه در توسعه تئاتر نوشته ایرج افشاری اصل از تهران ، برای چاپ و ارائه در سمینار

9- تاریخچه گروه ها و کمپانی های تاثیرگذار نوشته کریم خاوری از کردستان ،  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

10- رابطه‌ی مستقیم سیاست و تئاتر در شکل‌ گیری نخستین گروه‌‌های نمایشی مشهد؛ آغاز قرن چهاردهم خورشیدی تا مشروطه. نوشته حامد امان پور از تهران ،  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

11- استاندارد سازی مدیریت جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک نوشته تکتم فرمانفرمایی و سپهر شریف زاده از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

12- گروه اجرا : تجربه تبیین بنیان های تئاتر محیطی در فضایی به وسعت یک گاراژ نوشته مجید کیانیان از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

13- ساخت ارتباط عمیقتر ، چگونه کمپانی تئاتری استپن وولف خریدار یکباره را به بازدیدکننده ای مکرر تبدیل می نماید؟ نوشته مجید کیانیان از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

14- تاریخچه گروه های نمایشی در خراسان نوشته نوشته رضا حسینی ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

15- بررسی جامعه‌شناختی نقش سازمان های سیاسی و اجتماعی در شکل گیری تئاتر ستمدیدگان نوشته شکوفه آروین از تهران ، برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

16- سیر طولی گروه ها و کمپانی های تئاتری در ایران (1ز1290 تا 1394) ، نوشته پریا  نصیری و مهنوش دوکوهکی از فارس  برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات سمینار

سمینار پژوهشینقش گروهها و نهادهای سازمان یافته در شکل گیری و توسعه تئاتر به دبیری دکتر محمد باقر قهرمانی از روز سه شنبه 15 دیماه سالجاری به مدت دوروز در پژوهشکده فرهنگ و هنر برگزار می شود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید