تصویر برگزیده

4961 تماشاگر؛

آمار تماشاگران هشت نمایش در هفته ای که گذشت

آرتنا: سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تماشاخانه سنگلج، خانه نمایش اداره تئاتر و تالار هنر طی هفته گذشته میزبان 4961 تماشاگر بودند.

zoom
آمار تماشاگران هشت نمایش در هفته ای که گذشت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، مجموعه تئاتر شهر که در حال حاضر سه نمایش "ترور" ، "بوقلمون" و "بهمن" را روی صحنه دارد طی 6 روز اجرایی هفته گذشته میزبان 3297 تماشاگر بود.

نمایش "بوقلمون" نوشته و کارگردانی خیراله تقیانی پور که در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است در همین تاریخ 956 تماشاگر داشته که 795 بلیط تمام بها ، 68 بلیط نیم بها ، 93 بلیط مهمان را شامل می شود. گیشه این نمایش در هفته گذشته 165 میلیون و 800 هزار ریال بوده است.

نمایش "ترور" نوشته و کارگردانی حمید رضا نعیمی که در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است از 6 تا11 دی ماه 1891 تماشاگر داشت که از آن میان 255 بلیط تمام بها ، 262 بلیط تخفیف دار و 1374 بلیط مهمان برای این نمایش صادر شده است. مبلغ فروش این نمایش در هفته گذشته 107 میلیون و 425 هزار ریال بوده است.

نمایش "بهمن" نوشته و کارگردانی افروز فروزند نیز که در تالار سایه اجرا می شود طی هفته گذشته 450 تماشاگر داشت. برای این نمایش 340 بلیط تمام بها، 21 بلیط نیم بها و 89 بلیط مهمان صادر شده است. گیشه این نمایش طی 6 روز گذشته 52 میلیون و 575 هزار ریال اعلام شده است.

در تالار هنر دو نمایش کودک و نوجوان روی صحنه است که از آن میان "شهر بی گدا" به کارگردانی نرگس اصغری از 6 تا 12 دی ماه 351 تماشاگر داشت. 172 بلیط تمام بها ، 73 بلیط نیم بها، 16 بلیط تخفیف ویژه و 90 مهمان فروش این نمایش را در هفته گذشته به 22میلیون و 50 هزار ریال رساند.

نمایش "پسر نیل" به کارگردانی ناصر آویژه نیز در همین سالن برای 548 تماشاگر به نمایش در آمده است. 234 بلیط تمام بها ، 81 بلیط نیم بها ، 52 بلیط تخفیف ویژه و 181 بلیط مهمان در هفته گذشته برای این نمایش ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش 31 ملیون و 350 هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره برنامه های تئاتر نیز که در حال حاضر نمایش "با من حرف بزن مده آ" به کارگردانی مشترک مهدی شیخوند و کلارا کورنا را روی صحنه دارد در هفته گذشته میزبان 136 تماشاگر بود و 11 ملیون و 450 هزار ریال فروخت. برای این نمایش 53 بلیط تمام بها ، 19 بلیط تخفیف د ار و 64 بلیط مهمان ارائه شده است.

در تماشاخانه سنگلج نیز دو نمایش با کارگردانی سید عظیم موسوی روی صحنه است. نمایش "اندر حکایت بلدیه اصفهان" طی روز های 6 تا 11 دی ماه 402 تماشاگر داشت. 247 بلیط تمام بها ، 32 بلیط نیم بها ، 123 بلیط مهمان برای این نمایش ارائه شده و مبلغ فروش هفتگی این نمایش 31 میلیون و 560 هزار ریال اعلام شده است.

"کابوس های مرد مشکوک" نیز در همین تاریخ 227 تماشاگر داشته و با  57 بلیط تمام بها ، 63 بلیط نیم بها و 107 بلیط مهمان مبلغ 10 ملیون و 620 هزار ریال فروش داشته است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید