خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

شهادت آیت الله شیخ محمد باقر نمر

موج واکنش شاعران به جنایت آل سعود ادامه دارد

آرتنا: به دنبال شهادت آیت الله شیخ محمد باقر نمر توسط آل سعود، ایوب پرندآور قطعه شعری را به روح بلند این عالم ربانی تقدیم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،به دنبال شهادت رهبر شیعیان عربستان حضرت آیت الله محمد باقر النمر، ایوب پرندآور شاعر برجسته آیینی کشور شعری سروده اند و آن را به روح بلند و ملکوتی این عالم ربانی تقدیم کرده اند.
بین شیوخ منطقه شیخی کبیر بود
بر مسند حقیقی دل ها امیر بود
نسلش به برکه های پر از نور می رسید
از جنس عاشقان شهید غدیر بود
بین شیوخ نفتی تقوا نداشته
او روزه دار سفره ی نان و پنیر بود
روحی بزرگ داشت ، شبیه پیمبران
آل سعود بین دو دستش اسیر بود
در گردباد حادثه قلبی سلیم داشت
در آخرالزمان زمین بی نظیر بود
خون قطیف و خون خدا وصل شد به هم
او واقعاً حقیقت خیر کثیر بود
در بین مردگان زمین نیست نام او
با خون خود نوشت که«شیخی نمیر بود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید