خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

جشنواره فیلم اشراق

روند داوری بخش پژوهش و نقد جشنواره تشریح شد‎

آرتنا: از آنجا که سیاست جشنواره اجرای عدالت در انتخاب آثار است آثار بخش پژوهشی و نقد سومین جشنواره فیلم اشراق را چهار نفر از اعضای هیأت داوران بررسی و بازبینی می کنند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،با توجه به حساسیت مسئولین جشنواره برای انتخاب آثار برگزیده و همچنین پیچدگی روند داوری آثار بخش پژوهش و نقد، مسئولین جشنواره تلاش کرده اند که با پیش بینی یک روند معقول راه را برای انتخاب آثار برگزیده بر اساس تضارب آراء اعضای هئیت داوران فراهم کنند.

بر اساس این گزارش، از جمله این روند، انتخاب هئیت داوران برجسته و آگاه به مسائل سینمایی و اهل پژوهش و تحقیق در عرصه رسانه و سینماست. از همین شورای سیاست گذاری با توجه به این اصل حجت‌الاسلام و المسلمین پور طباطبایی، دکتر فهیمی فر، دکتر محمد شکیبا و وحید حیاتی را با توجه به سوابق علمی و پژوهشی شان در حوزه سینما، رسانه و روحانیت به عنوان اعضای هیئت داوری پژوهش برای بررسی و ارزیابی آثار رسیده انتخاب کردند.

اعضای هئیت داوران آثار بخش پژوهش و نقد با هماهنگی مسئولین برگزاری و شورای سیاست گذاری در اولین اقدام خود برای داوری آثار، فرمی را برای داوری هر اثر تهیه کردند که در آن فرم تلاش شده است تمام ملاک‌های ارزیابی معتبر در همه پژوهش‌ها مورد نظر و توجه قرار گیرد.

از جمله مهمترین این ملاک‌هایی که در این فرم قرار دارد می توان به عنوان بندی و ارتباط با محتوا، نو بودن و اهمیت داشتن موضوع در عرصه سینما و فیلم، تجزیه و تحلیل مناسب داده‌ها، ارائه نظرات و استفاده از اصطلاحات علمی تخصصی مربوط به فیلم و سینما، ارتباط منطقی و انسجام بین مطالب، نتیجه گیری و اعتبار یافته‌های پژوهش، رعایت اصول نگارش و دستور زبان، رعایت ساختار علمی و روشی پژوهش و استفاده درست از چکیده، مقدمه، استدلال و نتیجه‌گیری، رعایت اصول ارجاعات، نقل قول‌ها، پاورقی‌ها و تنظیم لیست منابع، استفاده از منابع معتبر و متقن، شیوایی، رسایی و روانی متن اشاره کرد.

در واقع تمام این ملاک‌ها در همان فرمی که برای هر اثر در نظر گرفته شده است وجود دارد و اعضای هئیت محترم داوران باید با بازبینی و بررسی هر اثر امتیازات مناسب و لازم را برای هر کدام از این ملاک‌ها به آثار بدهند و در پایان با جمع بندی امتیازات کسب شده، یک امتیاز کلی به هر اثر بدهند.

مهمترین نکته‌ای که در خصوص انتخاب آثار برگزیده در کمیته داوری بخش پژوهش و نقد وجود دارد این است که هر کدام از آثار توسط چهار نفر از دواران و به عبارتی همه اعضای هئیت داوران بررسی می شوند و در پایان با مجموع امتیازات کسب شده و همچنین تبادل نظر همه داوران در یک جلسه نهایی آثار برگزیده انتخاب و معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است که بخش پژوهش و نقد جشنواره مخصوص طلاب بوده است و احراز هویت طلبه بودن برگزیدگان از دیگر ملاک‌هایی است که در جلسه نهایی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که احراز هویت طلبگی مولف اثری مشخص نشد حتی اگر جزء برگزیدگان باشد حذف می شود.

داوران محترم کمیته پژوهش موظف هستند بر اساس فرم داوری که تمام موارد فوق در آن ذکر شده است به هر اثر بر اساس ارزیابی خود امتیازی بدهند. در پایان دور اول داوری تمام آثاری که بیشتر امتیاز را کسب کردند برای داوری دوم به داوران محترم ارسال می‌شوند تا در نهایت آثاری که مجموع امتیازات بیشتری کسب کردند به عنوان بهترین آثار معرفی شوند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید