تصویر برگزیده

رهبر انقلابی شیعیان عربستان؛

جـاودان شد نام شیـخ «بـاقــر نِمـر»

آرتنا: در پی شهادت مظلومانه آیت‌الله «نمر باقرالنمر» رهبر انقلابی شیعیان عربستان به دست رژیم ضدبشری و غیرانسانی حکام خودکامۀ «آل‌سعود»، سیاوش امیری شعری سرود.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،در پی شهادت مظاومانه آیت الله «شیخ نمر باقرالنمر» رهبر انقلابی شیعیان عربستان به دست رژیم ضدبشری و غیرانسانی حکام خودکامۀ «آل سعود»، سیاوش امیری از شعرای کشور  شعری در این خصوص سروده است.

ظلم «سلمان» شاهِ مجنون پلید

کـرد بدنامش، به مـانـنـدِ «یـزید»

زد شراره خشم تـُنـد شیـعـیـان

باز بـرجوشد، بسی آتش فشان

شیعۀ «مولا» و تسلیم و هراس؟!

از جنایت پیشه «قوم ناسپاس»!!

در جـوابِ «آلِ نـنـگِ» کـیـنـه توز

آتشی برپا شود «بوزینـه» سوز

شعله ور سوزد بساطِ «بـولَهَـب»

پُـر گُـدازه پس بسوزد جـانِ شب

گرچه شد در خون سُرخش غوطه ور

جـاودان شد نام شیـخ «بـاقــر نِمـر»

آن «شهید» آماده بود و جان به کف

«راه او» پـر رهـــرو و نـیـکـــو هـدف

صد هـزاران مـرد و زن پیـر و جـوان

در عـزای «قـتـل» آن روشـن روان

نوحه خوان و مویه گر زاری کنند

از «قـیــام او» طـــرفــداری کنند

دشـمـنـان لاشـۀ «آلِ جـهــود»

عزم شان نابودی «ابن سعود»

خائنین بر «کعـبه» را رسوا کنند

بـر حــرامـی های دیـن بلوا کنند

گـردنِ «اهـل ستم» را بشکنند

دستِ «دزدانِ حرم» را بشکنند

با قـیـام و انـقلابی پُر خـروش

مرگِ مزدور یهود آید به گوش

شیعیان! یک گام دیگر تا سَحَر

مانده تا گـردد ستم زیـر و زِبَـر

«آلِ سفیان»، غرقه در گرداب ها

سرنگــون در «نکبـتِ» مرداب ها

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید