تصویر برگزیده

غزلی برای شیخ نمر باقر النمر

ای لات وهبل سخت بلرزیدکه این مرد/هر چندکه سرداده نیفکنده تبر را

آرتنا: فاطمه‌ نانی‌زاد غزلی با مطلع «یک بار دگر سرخ نوشتیم خبر را...» برای شیخ نمر سروده است.

به گزارش  «آرتنا»،فاطمه‌ نانی‌زاد از شعرای کشور، غزلی در سوگ شهادت آیت‌الله شیخ نمر باقر النمر سروده و در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.

یک بار دگر سرخ نوشتیم خبر را

غمنامهٔ این شرح پر از خون جگر را

ای ابر بیا بر دل ما نوحه گری کن

برخیز! بخوان مرثیهٔ شیخ ‌نمر را

ای لات و هبل سخت بلرزید که این مرد

هر چند که سر داده نیفکنده تبر را

شد آینه در آینه در آینه تکثیر

مبهوت خودش کرد چنین اهل نظر را

تابید در آفاق و نشان داد شهادت

آورده به سجادهٔ خورشید سحر را

خون می‌چکد از پنجهٔ شیطان یهودی

یارب برسان منجی ابناء بشر را

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید