خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

آمار تفکیکی شهدای هنرمند در رشته‌های مختلف اعلام شد

2063 شهید هنرمند شناسایی و ثبت شدند

آرتنا: کارگروه‌های تخصصی کنگره ملی 2000 شهید هنرمند، تاکنون موفق شدند در رشته‌های مختلف تخصصی 2063 شهید هنرمند را شناسایی و ثبت کنند؛ این در حالی است که روند شناسایی و ثبت همچنان ادامه دارد.

به گزارش  «آرتنا»،کارگروه‌های تخصصی کنگره ملی 2000 شهید هنرمند، تاکنون موفق شدند در رشته‌های مختلف تخصصی 2063 شهید هنرمند را شناسایی و ثبت کنند؛ این در حالی است که روند شناسایی و ثبت همچنان ادامه دارد.
ر ادامه این خبر آمده؛ 334 شاعر و 257 نویسنده و فعال ادبی، 488 شهید عرصه تئاتر، 307 شهید عرصه خوشنویسی، 113 شهید عرصه عکس، 131 شهید عرصه فیلم و سینما، 80 شهید عرصه موسیقی از طریق بانک شهدای هنرمند به ثبت رسید.
براساس نمودار فراوانی شهدای هنرمند در استان‌ها، به ترتیب: استان‌های اصفهان با 291 شهید هنرمند، خراسان رضوی با 281 شهید هنرمند، خوزستان با 224 شهید هنرمند و استان فارس با 156 شهید هنرمند و کرمان با 109 شهید هنرمند بیشترین شهدا را را دارا هستند.
در این خبر آمار هنرمندان بر اساس نمودار فراوانی شهدای هنرمند به تفکیک و ترتیب تخصص‌های هنری به این ترتیب آمده است؛ شعر و ادبیات با 591 شهید، هنرهای تجسمی با 490 شهید، تئاتر با 488 شهید، خوشنویسی با 307 شهید، فیلم و سینما با 131 شهید، عکس با 113 شهید و موسیقی با 80 شهید.
کنگره ملی 2000 شهید هنرمند در پنج رشته هنری شامل: سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات اواخر دی‌ماه سال‌جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید