خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال

خبری از جایزه جهانی کتاب سال

آرتنا: دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال با بیان اینکه داوری‌های بیست و سومین دوره جایزه جهانی کتاب سال رو به اتمام است، گفت: تا کنون 10 اثر به عنوان آثار برگزیده در این دوره از جایزه جهانی کتاب سال انتخاب شده‌اند.

به گزارش  «آرتنا»،محسن جوادی اظهار کرد: این 10 اثر برگزیده از کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، روسیه و... هستند. 252 اثر به مرحله نخست داوری راه یافت، حجم قابل توجهی از این آثار در داوری‌های دور نخست حذف شدند و مابقی به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

او درباره حضور نویسندگان این کتاب‌ها در ایران گفت: این نویسندگان قطعا باید حضور داشته باشند اما در حال حاضر مشخص نیست که چند نفر از آنها حضور قطعی خواهند داشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید