خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

در شبکه های سیما

همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی درپایان هفته

آرتنا: پایان هفته با فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما همراه باشید.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید