تصویر برگزیده

حسن شیخ حائری:

سینمای "سُرخاب سِفیداب" و بودجه شش برابری!

آرتنا: حسن شیخ حائری/چندی پیش بود که جناب وزیر محترم ارشاد، امسال را بدترین سال وضعیت بودجه در وزارتخانه متبوعش در طول سال های پس از انقلاب دانست؛

 چندی پیش بود که جناب وزیر محترم ارشاد، امسال را بدترین سال وضعیت بودجه در وزارتخانه متبوعش در طول سال های پس از انقلاب دانست؛ آن وقت درست در همین سال است که در یکی از زیرمجموعه های همین وزارتخانه، یعنی در سازمان محترم سینمایی، تشکیلاتی به نام "مدرسه ملی سینمای ایران" به بدنه دولت اضافه می شود که اگرچه فلسفه وجودی اش تا حدودی روشن است، اما ساختار عریض و طویل و حضور برخی سینماگران حداکثر متوسط در مهم ترین بخش های این مدرسه، همان فلسفه اندک را هم زیر سوال می بَرَد! این گونه است که می توان پیش بینی کرد، هویت و کارکرد این مدرسه برای بهبود این "سینمای سرخاب سفیداب" - و در خوشبینانه ترین حالت "سینمای ناخوش احوالِ" ما - در هاله ای از ابهام خواهد بود. ( و شاید حتی چیزی بیش از "هاله ای از ابهام"!) البته دو حالت قابل تصور است: یا وزیر محترم درباره کمبود بودجه امسال وزارتخانه، غلوّ فرموده است و یا اینکه تشکیلاتی به نام مدرسه ملی سینمای ایران، چنان برای وزارتخانه از نان شب واجب تر است که در سال قحطی بودجه، سبز می شود! حالت سومی هم البته می توان تصور کرد و آن اینکه، با توجه به اعلام پیشنهاد شش برابر شدن بودجه سینما در سال آینده، شاید دوستان سازمان سینمایی چشم امید به آینده دارند! فراموش نکنیم که این شش برابری، هنوز در حدّ یک پیشنهاد است و توسط یکی از دست اندرکاران سازمان سینمایی رسانه ای شد، خبری که رئیس محترم سازمان سینمایی را هم به واکنش واداشت که بگوید: شاید بهتر بود این خبر اعلام نمی شد تا توقع ایجاد نکنیم!!! در هر صورت باید به جناب ایوبی گفت؛ بخواهید یا نخواهید این اتفاق افتاده و ما هم امیدواریم، بودجه سازمان سینمایی نه شش برابر، که ششصد برابر شود؛ اما نکته مهم این است که اگر این بودجه بخواهد به بدنه دولت بیفزاید، همان بهتر که تصویب نشود؛ چرا که اگر تصویب شود و خرج فربه شدن ساختار شود، قطعا در آینده، تصویب همین بودجه معمول سینما هم دچار مشکل می شود! همه ما بارها مشکلات مهم سینمای ایران را مرور کرده ایم و تکرار آن ها ملال آور است؛ در عین حال از انصاف هم نباید خارج شد که مشکلات امروز سینمای ایران، فقط به دولت فعلی باز نمی گردد و ریشه در عملکرد فَشَل برخی تازه به دوران رسیده هایی دارد که در گذشته نه چندان دور، مجال جولان یافتند و چنان کردند که کردند(!) ، اما امروزه فقط می توان امیدوار بود که اگر بودجه ای اضافه شد، با برنامه ریزی درست هزینه شود. فراموش نکنیم که تاریخ در آینده، همه ما را قضاوت خواهد کرد.  «حسن شیخ حائری انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران»

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید