تصویر برگزیده

از سوی انتشارات نیمکتی دیگر؛

رمان˝آرایش غلیظ˝ اثر رسول علی پور منتشر شد

آرتنا: رمان"آرایش غلیظ" اثر رسول علی پور از سوی انتشارات نیمکتی دیگر راهی بازار کتاب شد،علی پور این کتاب را به شاعر معاصر،واهه آرمن تقدیم کرده است

به گزارش «آرتنا»، رمان "آرایش غلیظ" اثر رسول علی پور از سوی انتشارات نیمکتی دیگر راهی بازار کتاب شد. علی پور این کتاب را به شاعر معاصر؛ واهه آرمن تقدیم کرده است. او در پیشانی نوشت این کتاب نوشته: "به شاعر؛ به برادرم واهه آرمن تقدیم می‌شود."

آغاز این رمان:"- خوش آمدی! چی میل دارید بگویم برای شما بیاورند؟

گفتم خیلی ممنون اگر راجع به کار صحبت کنیم خیلی بهتر است. برای اینکه از نگاه هوس باز او فرار کنم به اتاق مجاور نگاه کردم. زنی که آنجا نشسته بود مشغول بازی با سگ کوچکش بود. زن به قصد نوازش دستش را روی سر سگ کشید. محو نوازش زن بودم طوری که صدای کارفرما را نمی‌شنیدم. ناگهان زن با اضطراب بلند شد و دستش را هم بلند کرد، سگ هم با آن بلند شد. سگ، از درد زوزه می‌کشید. زن مثل کسی که کاغذی چسبناک به دستش چسبیده و می‌خواهد آن را از خود دور کند مدام دستش را تکان می‌داد. او نمی‌توانست سگ را از خود جدا کند. سر سگ به دست او چسبیده بود... "

این کتاب با قیمت 9 هزار تومان منتشر شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید