تصویر برگزیده

درنیشابور؛

انتخاب دبیر شورای شعر

آرتنا: پس از رأی گیری مسئولین انجمن های ادبی شهرستان نیشابور رودابه باقری شاعر نیشابوری به عنوان دبیر شورای شعر انتخاب شد.

zoom
انتخاب دبیر شورای شعر

به گزارش«آرتنا»،رمضان علي بيات مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار كرد: شورای شعر بر اساس دستور العمل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در شهرستان های استان تشکیل که ریاست آن را  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهر عهده داراست و دبیر شورای شعر بر اساس انتخاب اعضای انجمن های ادبی مشخص می گردد.

وی گفت: پس از پایان دوره یکساله ،دبیر شورای شعر انتخاب می گردد و مسئولین انجمن های ادبی بر اساس دعوت بعمل آمده گردهم آمده و دبیر شورای شعر شهرستان را انتخاب  می کنند.

بيات افزود: در آخرین انتخابات صورت گرفته  با رأی  مسئولین انجمن های ادبی رودابه باقری به عنوان دبیر جدیدشورای شعر شهرستان نیشابور به مدت یکسال انتخاب گردید.

وی تصریح کرد: پیش از این استاد محمد ابراهيم لگزيان دبیري شورای شعر شهرستان نیشابور را عهده دار بودکه از زحمات وی تقدیر گردید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید