تصویر برگزیده

درنیشابور؛

انتخاب دبیر شورای شعر

آرتنا: پس از رأی گیری مسئولین انجمن های ادبی شهرستان نیشابور رودابه باقری شاعر نیشابوری به عنوان دبیر شورای شعر انتخاب شد.

به گزارش«آرتنا»،رمضان علي بيات مسئول فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اعلام مطلب فوق اظهار كرد: شورای شعر بر اساس دستور العمل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در شهرستان های استان تشکیل که ریاست آن را  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهر عهده داراست و دبیر شورای شعر بر اساس انتخاب اعضای انجمن های ادبی مشخص می گردد.

وی گفت: پس از پایان دوره یکساله ،دبیر شورای شعر انتخاب می گردد و مسئولین انجمن های ادبی بر اساس دعوت بعمل آمده گردهم آمده و دبیر شورای شعر شهرستان را انتخاب  می کنند.

بيات افزود: در آخرین انتخابات صورت گرفته  با رأی  مسئولین انجمن های ادبی رودابه باقری به عنوان دبیر جدیدشورای شعر شهرستان نیشابور به مدت یکسال انتخاب گردید.

وی تصریح کرد: پیش از این استاد محمد ابراهيم لگزيان دبیري شورای شعر شهرستان نیشابور را عهده دار بودکه از زحمات وی تقدیر گردید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید