تصویر برگزیده

غلامرضا موسوي:

ايجادبازار خارجي و تقويت بازار داخلي؛بستر ورودعلم به سينماست

آرتنا: غلامرضا موسوي تهيه كننده سينما گفت: پرداختن به سوژه هاي علم و فناوري در سينماي ايران منوط به ايجاد بازار خارجي و تقويت بازار داخلي سينماست.

به گزارش  «آرتنا»، غلامرضا موسوي تهيه كننده سينما با پيش‌بيني نتيجه و خروجي مسابقه فيلمسازي نور ابن هيثم افزود: اگر مسابقه فيلمسازي نور ابن هيثم برنامه ريزي بلند مدت داشته و گروهي استمرار برگزاري آن را طي سال هاي متوالي به طور جدي پيگيري كنند، حتما نتيجه بخش خواهد بود.

وي با اشاره به علاقه نسل نوجوان و جوان به سينما بيان كرد: سينما حوزه مورد علاقه نوجوانان، دانش آموزان و جوانان است. بچه ها از كودكي پاي تماشاي تلويزيون مي نشينند و اساسا با تصوير ارتباط بهتري دارند. بنابراين مشاركت آن ها در فيلمسازي هم وقتي بزرگتر مي شوند، امري دور از دسترس و غيرقابل تحقق نيست. به ويژه در شرايط امروز كه در هر خانه حداقل يك دوربين فيلمبرداري وجود دارد يا تلفن هاي همراهي با قابليت فيلمبرداري وجود دارد كه در دسترس همگان است.

اين تهيه كننده ادامه داد: از اين رو نسل نوجوان و جوان به راحتي مي توانند فيلمسازي را تجربه كنند و به تماشاي اثر خودشان بنشينند، آن را اصلاح كنند و دوباره بسازند. بنابراين مسابقه فيلمسازي نور ابن هيثم و هر آنچه كه نوجوانان را به مسير درست تشويق كند، اقدامي تاثيرگذار و مهم است. به شرط آن كه نهادها و مراكز مرتبط از جمله وزارت آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هم كمك و حمايت كنند. از طرفي مديران مدارس نيز مي توانند دانش آموزان را به شركت در اين مسابقه ترغيب كنند.

وي در پاسخ به اين كه چرا سوژه هاي علمي تاكنون در سينما مورد غفلت قرار گرفته است، بيان كرد: توقع از سينما بسيار بالاست و با موجودي فعلي اين رسانه جور در نمي آيد. در سينماي ايران امكاناتي وجود دارد كه با توجه به آن مي توان حركت كرد و توقع پرواز از سينمايي كه پر ندارد، به جا نيست. بنابراين در نبود امكانات بايد به فكر بسترسازي بود و اين زمينه سازي با ايجاد بازار در كشورهاي ديگر فراهم مي شود. چراكه ساخت بسياري از انواع فيلم ها از جمله آثار علمي هزينه بر و گران است.

موسوي در پايان خاطرنشان كرد: يكي ديگر از راه هاي بسترسازي براي پرداختن به سوژه هاي علمي در سينما نيز اتكا به بازار داخلي سينما است كه اين بخش هم نياز به برنامه ريزي بلندمدت دارد. ما بايد در داخل كشور نيز سالن هاي سينمايي زيادي تاسيس كنيم و مجموع اين امكانات سينما را به سوژه هاي متعدد از جمله در حوزه علم و فناوري هم هدايت خواهد كرد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید