خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درفرهنگسرای نیاوران؛

کنسرت پژوهشی مجید کیانی

آرتنا: کنسرت شناخت موسیقی ایرانی مجید کیانی با عنوان «رهنمودی برای بهتر شنیدن موسیقی ردیف»ساعت 19، عصر جمعه نهم بهمن ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزارمی شود.

به گزارش  «آرتنا» ،کنسرت شناخت موسیقی ایرانی در ادامه سلسله کنسرت های پژوهشی  مجید کیانی با عنوان «رهنمودی برای بهتر شنیدن موسیقی ردیف»ساعت 19، عصر جمعه نهم بهمن ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزارمی شود.کنسرت پژوهشی مجید کیانی دردوبخش اجرا می شود که دربخش اول آن درمدت زمان 45 دقیقه به پژوهشی درمورد دستگاه چهارگاه اختصاص دارد.

بخش دوم این کنسرت پژوهشی، به اجرای قطعات موسیقی با ساز سنتوردر دستگاه چهارگاه ،براساس ردیف میرزا عبدالله و ردیف موسی معروفی اختصاص دارد، که توسط مجید کیانی برای علاقمندان اجرا خواهد شد.

گفتنی است مجید کیانی کنسرت های پژوهشی خود را ازسال 1384 آغاز کرده که تاکنون 10 کنسرت پژوهشی وی درفرهنگسرای نیاوران برگزارشده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید