تصویر برگزیده

شعر انقلاب در نگاه شاعر انقلاب؛

دهقانی:موضع‌گیری آشكار،ویژگی اساسی شاعر انقلاب است

آرتنا: عارفه دهقانی،شاعرانقلاب:شعرانقلاب نمی‌تواند محتوای دوگانه و مردد داشته باشد؛موضع‌گیری در این شعر آشكار است و شاعر درخصوص وقایعی كه مرتبط با انقلاب اسلامی ایران است واكنش دارد.

به گزارش «آرتنا»،هنوز هم كه هنوز است بعد از گذشت حدود 4 دهه از وقوع جریانی با عنوان«شعر انقلاب» در ایران،شناخت شاخصه‌ها و مولفه‌های نظری-ماهوی این جریان ادبی فراگیر نشده است.این البته به ضعف كلی جریان پژوهش در كشور مرتبط می‌شود،ولی تكثرگرایی شعری و در هم‌ تنیدگی موضوعی اشعار امروز هم، به این نامشخصی و عدم فراگیری دامن زده است. از این رو با همه تكرارها و مكررات هنوز هم نیازمند پرسش از مولفه‌های اصلی جریان «شعر انقلاب» هستیم. هرچند شاید تعیین دقیق این مولفه‌ها نه ممكن باشد و نه حتی سودمند؛ اما هر جریان ادبی بعد از گذشت 4 دهه از عمرش، ناگزیر از پرسش درباره خویش است؛ چه این پرسش جواب محصلی در پی داشته باشد، چه نداشته باشد ضروری است؛ زیرا كمترین سودمندی‌اش وضوح‌بخشی به نقشه راه آینده یا آسیب‌شناسی درون‌گروهی است. با هدف این پرسش‌گری و به بهانه برگزاری «پنجمین جشنواره شعر انقلاب» در حوزه هنری، با شاعران معاصر هم‌سخن شدیم:

عارفه دهقانی، شاعر انقلاب و دفاع مقدس:شعر انقلاب دارای یك‌سری از مولفه‌ها و كاراكترهایی است كه بیشتر بر مبنای هدف انقلاب اسلامی تعیین می‌شوند. این مولفه‌ها باید در «زمینه» اثر یك شاعر وجود داشته باشند.

وی توضیح داد:وقتی می‌گویم در زمینه كار باشند به این معنا است به طور صریح و آشكار بیرون نزنند و اثر را تبدیل به یك اثر شعاری  كلیشه‌ای نكنند. اگر شاعر به صورت شعاری آن مولفه‌ها را استفاده كند اثرگذاری كارش كاسته خواهد شد.

دهقانی با بیان اینكه وجود این مولفه‌ها برای یك شعر انقلاب كاملا ضروری است و نشان می‌دهد كه شاعر دارای معرفت انقلابی است؛ این معرفت انقلابی لازمه كار یك شاعر انقلاب اسلامی است كه باید در رفتار و كردار شاعر هم نمود داشته باشد.

به گفته این شاعر جوان بسیاری از شاعران هستند كه به اصطلاح آثار انقلابی می‌گویند و در بسیاری از جشنواره‌های موضوعی مرتبط هم شركت می‌كنند ولی آرمان‌ها و معرفت انقلابی در رفتار و عمل آن شاعران دیده نمی‌شود.

دهقاتی گفت: بنابراین مولفه‌های شعر انقلاب بیشتر امور معرفتی و درونی هستند كه در زمینه یك اثر هنری بروز و ظهور پیدا می كنند.

این شاعر اعتقاد به «ولایت فقیه‌» و «ملزم دانستن خود به آموزه‌های رهبری» را از مولفه‌های شعر انقلابی امروز دانست و توضیح داد: فرمایشات رهبری چه در زمینه شعر و ادبیات و چه درخصوص اتفاقات و رویدادهای روز باید برای شاعر انقلابی امروز دغدغه ایجاد كند و دست‌مایه خلق اثر قرار بگیرد.

وی توضیح داد: از دیگر مولفه‌های شاعر انقلاب، تسلط به پیشینه معرفتی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. همچنین شاعر باید روح انقلاب فرهنگی كه هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامی در كشور ما ایجاد شد را درك كرده باشد و بر مبنای آن تحول فرهنگی حركت كرده و آثارش را خلق كند.

دهقانی «به‌روز بودن» را از شاخصه‌های مهم شاعر انقلاب نامید و گفت: شاعر انقلاب باید درباره اتفاقات روز دارای موضع باشد و موضوع خود را هم واضح و آشكار بیان كند. 

سراینده مجموعه شعر «آخر شخص مفرد» توضیح داد: بسیاری از شاعران كه به عنوان شاعران انقلاب شناخته می‌شوند، محتوای شعرشان یك محتوای دوگانه است. مثلا شعرهای حافظ را در نظر بگیرید كه می‌تواند از جهات متعدد تفسیر شود و به نتایج مختلفی هم رسید. در زمان ما هم چنین شعرهایی هست.

وی افزود: من فكر می‌كنم شعر انقلاب نمی‌تواند چنین ویژگی‌ای داشته باشد، شعر انقلاب باید پیدا و آشكار باشد و درخصوص وقایعی كه مرتبط با انقلاب اسلامی ایران است از جمله مقاومت منطقه، مدافعان حرم و ... واكنش داشته باشد. در صورت داشتن چنین واكنش‌هایی از سوی یك شاعر می‌توان به او نام شاعر انقلاب داد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید