خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

قصه‌‌پردازی در قرآن کریم؛

پنجمین جلسه «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» برگزار شد

آرتنا: «قصه‌‌پردازی در قرآن کریم» موضوع پنجمین جلسه کارگاه «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» بود.

به گزارش «آرتنا»، پنجمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «قصه‌‌پردازی در قرآن کریم» توسط دکتر محمد حسین  آقابابایی، و همراهی دکتر محمد علی خبری و محمدرضا آزاد برگزار شد.

در این نشست هدف قرآن از قصه گفتن مورد بحث قرار گرفت و تفاوت یک قصه در قرآن با آن قصه در دیگر کتب آسمانی از نظر شکل ادبی، روایت و بیان ماوقع، رویکرد معنایی و اعتقادی، بیان تاکیدات زمانی، مکانی، وراثت و حضور و جایگاه زنان و  همچنین رویکرد پیرنگ محور یا شخصیت محور بودن آن بررسی شد.

در ادامه دیگر اساتید حاضر در جلسه با تامل بر داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم مصادیقی از رویکردهای قصه‌پردازی در قرآن و کتب دیگر را برشمردند و به صورت کارگاهی جزئیات تحول این داستان را بررسی نمودند.

همچنین مقرر شد در جلسه آینده که در  پنجشنبه 8 بهمن ماه 1394 برگزار می‌شود،  به بررسی روش‌های قصه‌پردازی در قرآن کریم، بررسی تطبیقی شاخصه‌های داستان مدرن در سوره حضرت یوسف(ع) و بررسی ترتیب ارائه اطلاعات داستان در این سوره  پرداخته شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید