تصویر برگزیده

يك نظر سنجي نشان مي دهد؛

تصاعد در شمار مخاطب اخبار تلويزيون

آرتنا: يك نظر سنجي سراسري از مخاطبان صدا و سيما در سراسر كشور نشان مي دهد بيش از هشتاد درصد اين مخاطبان،پاي بخش هاي خبري مي نشينند.

به گزارش «آرتنا»،اين نظر سنجي دردي ماه امسال از 4829 نفر از افراد بالاي 15 سال در سراسر كشور انجام شد و نتايج آن نشان داد در سطح ملي بيش از 83 درصد از پاسخگويان،اخبار و اطلاعات را از بخش هاي خبري صدا و سيما پي مي گيرند و كمتر از 17 درصد از آنان علاقمند به پيگيري اخبار نيستند.

 اين تحقيق كه براي مقايسه ميزان مخاطب اخبار در سال هاي قبل (سال 88 تاكنون) انجام شده نشان مي دهد مخاطبان اخبار رسانه ملي به نسبت معناداري افزايش يافته اند. آنان به خاطر سرعت در خبررساني،ارائه اخبار واقعي و رعايت بي طرفي در پخش اخبار،اعتماد بيشتري به بخش هاي خبري صدا و سيما كرده اند.

 علاقه به خبر زن و مرد نمي شناسد

 اين مطالعه فراگير نشان داد بالاي هشتاد درصد از اين جامعه آماري، اخبار مورد نظر خود را از تلويزيون دريافت مي كنند.جنسيت در اين ميزان علاقه تفاوت چنداني را نشان نداده و تعداد علاقه مندان به دريافت خبر از سيما در ميان مردان و زنان يكسان بوده است .

 نكته قابل توجه در اين نظر سنجي آنست كه افزايش سن در پيگيري خبر در ميان مخاطبان تلويزيون تاثير و تغيير قابل توجهي را نشان داده است به طوري كه افراد بالاي سن بازنشستگي بيشترين تعداد را در اين گروه به خود اختصاص داده اند.

 نكته ديگر، ميانگين زماني توجه به بخش هاي خبري در ميان اين مخاطبان بود . اين رقم به طور متوسط يك ساعت و 33 دقيقه در شبانه روز گزارش شده است كه آن هم با افزايش سن و ميزان تحصيلات افراد، ارتباط معناداري نشان مي دهد اما جنسيت تاثير چنداني در اين رقم نداشته است و مردان و زنان تقريبا به يك ميزان وقت خود را براي ديدن اخبار از بخش هاي مختلف خبري سيما اختصاص مي دهند .

 20:30 پر مخاطب ترين بخش خبري تلويزوين

 اين نظر سنجي همچنين نشان مي دهد بخش هاي خبري 20:30 شبكه دو،بخش خبري ساعت 21 شبكه يك،بخش خبري ساعت 22 شبكه سه،بخش خبري ساعت 14 شبكه يك، بخش خبري ساعت 19 شبكه يك و بخش خبري ساعت 22:30 شبكه دو به ترتيب،پربيننده ترين بخش هاي خبري تلويزيون هستند و در ميان اين گروه آماري درصد بينندگان اخبار شبكه خبر در تهران بيش از ساير شهر هاي كشور بود.

 اين مخاطبان از گويندگان خبر،گزارش هاي خبري ،دكور  استوديو هاي خبر و پوشش هاي زنده خبري در اين بخش ها ابراز رضايت داشته اند. اولويت موضوعي در بخش هاي خبري در ميان مخاطباني كه پيگير بخش هاي خبري هستند به ترتيب موضوعات سياسي در اخبار روز ، اخبار اقتصادي و اجتماعي و پس از آن خبرهاي ورزشي بوده است  .

 از كل پاسخگويان به سوالات پرسشگران در اين طرح ، 60/9 درصد در حد"خيلي زياد و زياد" و 39 درصد "كم و خيلي كم" اخبار صدا و سيما را صحيح و واقعي مي دانند . سرعت در خبر رساني در اخبار صدا و سيما نيز از جمله شاخص هاي رضايت مخاطبان در اين نظر سنجي بوده است .

 راديو مخاطب خاص خود را دارد

 مخاطبان راديو كه نزديك به 20 درصد در اين جامعه آماري بودند نيز نكات قابل توجهي را در پاسخ به پرسشگران مركز تحقيقات و سنجش افكار صدا و سيما بيان كردند.

 اين ميزان مخاطبان در سال 94 نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته اند و بخش هاي خبري راديو كه سال 88 درصد مخاطبانشان به رقم 17 مي رسيده توانسته اند در سال 94 با جذب مخاطب بيشتر، اين رقم را به 21 درصد برسانند .

 در اين رسانه شنيداري، مقايسه نسبت شنوندگان با سن افراد در مقابل تلويزيون نتيجه اي عكس داشته و افراد 15 تا 19 سال نسبت به افراد 50 سال به بالا،  بيشتر، اخبار را از راديو  گوش مي كردند به طوري كه نمودار آماري ترسيم شده در اين نظرسنجي نشان مي دهد افراد گروه اول 87 درصد و افراد گروه دوم 72 درصد، اخبار را از راديو پيگيري مي كنند .

 تحولات خاورميانه ، اخبار مربوط به برجام و توافقات هسته اي ، مسائل روسيه و تركيه ، خبرهاي حوزه سلامت ، اخبار علمي و فرهنگي ، موضوعات محيط زيستي و گزارشاتي در باره توسعه و پيشرفت كشور به ترتيب موضوعاتي هستند كه مخاطبان در اين نظرسنجي علاقه خود را به پيگيري آنها در بخش هاي خبري صدا و سيما نشان داده اند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید