تصویر برگزیده

به قلم محمد عرب‌صالحی؛

«روش‌شناسی حکم» کتاب شد

آرتنا: کتاب «روش‌شناسی حکم» به قلم محمد عرب‌صالحی در ۳۸۴ صفحه منتشر شد.

به گزارش «آرتنا»،«روش‌شناسی حکم» شرعی مبتنی بر تبیین ماهیت و چیستی حکم، قلمرو و مبادی آن، ساختار داخلی و اقسام و انواع حکم شرعی است؛ هر یک از این مباحث برایند روش‌شناختی خاصی دارد که می‌تواند آن را از روش‌شناسی سایر بخش‌های دین متمایز کند.

این کتاب یک تحقیق کلی مبنایی در این زمینه است که می‌تواند بنیان تحقیقات مفصل بعدی را به صورت قاعده‌مند پی‌ریزی کند؛ گرچه از ابتدای پیدایش دانش استنباط احکام، روش‌شناسی آن هم به صورت غیرمنسجم مورد بحث قرار گرفته اما در بسیاری از موضوعات، مباحث ماهیت شناختی و گونه‌شناختی حکم و به تبع آن مباحث روش‌شناختی، یا مغفول مانده و یا به صورت پراکنده و نامنظم به آن پرداخته شده است.

این کتاب سخن از روش‌های اختصاصی است که حسب اقتضای این حوزه در قبال سایر حوزه‌های معرفتی دین، قابل طرح است. گرچه در برخی موارد به اقتضای بحث وارد اصل روش‌شناسی نیز شده است، اما تفصیل بحث در اثبات یا نفی هر یک از روش‌های پیشنهادی از وظایف این کتاب خارج است.

فصول این کتاب عبارتند از:

ـ فصل اول: چیستی حکم و برایند روش‌شناختی آن

ـ فصل دوم: برایند روش‌شناختی قلمرو حکم

ـ فصل سوم: ساختار داخلی حکم تکلیفی و برایند روش‌شناختی آن

ـ فصل چهارم: مبادی حکم و برایند روش‌شناختی آن

ـ فصل پنجم: انواع حکم و برایند روش‌شناختی هر کدام.

«روش‌شناسی حکم» به قلم محمد عرب‌صالحی با شمارگان 300 نسخه در 384 صفحه و قیمت 25 هزار تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی راهی بازار نشر شده است.

۱۹:۲۱ ::: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> نشر و چاپ -

منبع خبر : فارس

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید