تصویر برگزیده

موسوی:

محدود كردن موضوع شعر انقلاب،به محدودیت شاعران منجرمی‌شود

آرتنا: كبری موسوی قهفرخی: انقلاب اسلامی مقوله‌ای‌ ست كه دركلیت زندگی ما تاثیر گذاشته و همه وجوه زندگی ما را تغییر داده است،لذا موضوعات وقتی در شعر امروز مورد پرداخت قرار می‌گیرند تحت تاثیر آن واقعه قرار دارند.

به گزارش «آرتنا»، هنوز هم كه هنوز است بعد از گذشت حدود 4 دهه از وقوع جریانی با عنوان «شعر انقلاب»در ایران،شناخت شاخصه‌ها و مولفه‌های نظری -ماهوی این جریان ادبی فراگیر نشده است.این البته به ضعف كلی جریان پژوهش در كشور مرتبط می‌شود،ولی تكثرگرایی شعری و در هم‌ تنیدگی موضوعی اشعار امروز هم، به این نامشخصی و عدم فراگیری دامن زده است. از این رو با همه تكرارها و مكررات هنوز هم نیازمند پرسش از مولفه‌های اصلی جریان «شعر انقلاب» هستیم. هرچند شاید تعیین دقیق این مولفه‌ها نه ممكن باشد و نه حتی سودمند؛ اما هر جریان ادبی بعد از گذشت 4 دهه از عمرش، ناگزیر از پرسش درباره خویش است؛ چه این پرسش جواب محصلی در پی داشته باشد، چه نداشته باشد ضروری است؛ زیرا كمترین سودمندی‌اش وضوح‌بخشی به نقشه راه آینده یا آسیب‌شناسی درون‌گروهی است. با هدف این پرسش‌گری و به بهانه برگزاری «پنجمین جشنواره شعر انقلاب» در حوزه هنری، با شاعران معاصر هم‌سخن شدیم:

كبری موسوی قهفرخی، شاعر و پژوهشگر ادبیات گفت: من با جدا كردن شعر انقلاب و محدود كردن آن به موضوعاتی خاص چندان موافق نیستم. به نظر من انقلاب اسلامی مقوله‌ای بوده است كه در كلیت زندگی ما تاثیر گذاشته است و همه وجوه زندگی ما را تغییر داده است؛ به همین دلیل هم همه موضوعات وقتی در شعر امروز مورد پرداخت قرار می‌گیرند تحت تاثیر آن واقعه قرار دارند.

وی ادامه داد: اگر شاعری شعر عاشقانه هم می‌گوید، امروز این شعر را تحت تاثیر انقلاب اسلامی سروده است و نمی‌تواند فارغ از كلیت فضای انقلاب اسلامی شعر را سروده باشد.

خالق مجموعه «ترانه‌ماهی‌ها» با بیان اینكه گاهی تاثیرپذیری‌ها به طور ناخودآگاه اتفاق می‌افتد، افزود: وقتی شاعری در زمانه ما شعر عاشقانه هم می‌گوید به طور ناخودآگاه المان‌ها و شاخصه‌هایی را در شعرش استفاده می‌كند كه تحت تاثیر انقلاب اسلامی است، این همان شعر انقلاب است، حالا می‌خواهد موضوعش با واقعه پیروزی انقلاب اسلامی پیوند داشته باشد می‌خواهد نداشته باشد.

این شاعر گفت: محدود كردن موضوع و محتوای شعر انقلاب، قطعا به محدود كردن شاعران منجر می‌شود و این اتفاق خوش‌آیندی نیست. به نظر من دایره موضوعی شعر انقلاب باید كاملا آزاد باشد و ما دید‌مان را نسبت به شعر انقلاب وسیع‌تر كنیم.

موسوی قهفرخی خاطرنشان كرد: شاید یكی از راه‌هایی كه بتوان تشخیص داد چه شعری شعر انقلاب است و چه شعری شعر انقلاب نیست، آن است كه بیاییم شعرهایی كه با موضوع آزاد در دوران پیش از انقلاب سروده می‌شد را با شعر‌هایی كه با موضوع آزاد در زمانه خودمان كه دوران انقلاب اسلامی است مقایسه كنیم. تفاوت چشمگیر این دو جریان شعری به خوبی نشان می‌دهد كه شعر آزاد و عاشقانه و... امروز هم شعر انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینكه خود وقوع انقلاب اسلامی تنها یك موضوع از شعر انقلاب است، توضیح داد: موضوعات متعدد دیگری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داده كه می‌تواند شعر انقلاب در نظر گرفته شود. مثلا سرودن از دفاع مقدس یا بیداری اسلامی خودش شعر انقلاب اسلامی است؛ اگر این طور است چرا موضوعات اجتماعی و عاشقانه و آزاد دیگر را نتوان بخشی از شعر انقلاب در نظر گرفت؟!

خالق مجموعه‌شعرهای «غروب پابه‌ماه» و «می‌شكر» در پایان تاكید كرد: به نظر من هیچ ایرادی ندارد كه تعریف شعر انقلاب را وسیع كنیم و همه شعرهای آزاد و عاشقانه امروز را هم در گسترده شعر انقلاب محسوب كنیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید