تصویر برگزیده

در برنامه مستند "پارلمان"؛

پخش تصاويري براي بازخواني تاريخ

آرتنا: مدير كل روابط عمومي سازمان صدا و سيما درمورد پخش تصاويري از رئيس جمهوري دوران اصلاحات و رئيس مجلس ششم در برنامه مستند "پارلمان" گفت: پخش اين تصاوير بازخواني تاريخ است.

به گزارش «آرتنا»، دكتر داود نعمتي اناركي در واكنش به اعتراض برخي رسانه ها به پخش تصاويري از رئيس دولت دوره اصلاحات و رئيس مجلس ششم از تلويزيون اين موضوع را بررسي تاريخي‌روند انقلاب دانست و افزود: آنچه در برنامه "پارلمان" به نمايش درآمده، بازخواني تاريخي است و آنچه در مجالس گذشته اتفاق افتاده، بر مبناي ديدگاه هاي افراد مختلف براي روشنگري افكار عمومي پخش شده است.

وي اضافه كرد: واقعيت اين است كه اين برنامه به عنوان يك مستند گزارشي تلاش مي كند زواياي مختلف وقايع و رويدادهاي انقلاب را به شكل واقع گرايانه بازگو كند؛ بنابراين اقتضاي اين رويكرد ايجاب مي كند كه تصاويري از آن رويدادها در گزارش هاي مستند به نمايش درآيد.

نعمتي تصريح كرد: اين اصل بديهي در يك برنامه مستند است. از سوي ديگر مي توان گفت پخش اين تصاوير و بخش هايي از سخنان افراد به معناي همراهي و تاييد سازمان صدا و سيما نيست. بلكه به اقتضاي برنامه و موضوع مورد بحث اين تصاوير پخش شده اند.
برنامه مستند "پارلمان" كه از شبكه خبر پخش مي شود ،مروري بر تاريخچه و عملكرد مجالس قبل دارد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید