تصویر برگزیده

اثر حسن علی‌پوروحید؛

کتابی در نقد اسلام رحمانی منتشر می‌شود

آرتنا: کتاب در نقد اصطلاح اسلام رحمانی با عنوان «اسلام رحمانی» اثر حسن علی‌پوروحید از سوی دفتر نشر معارف منتشر می‌شود.

به گزارش «آرتنا»،کتاب «اسلام رحمانی» در نقد دیدگاه‌های روشنفکران دینی درباره اسلام رحمانی نوشته حسن علی پور‌وحید از سوی دفتر نشر معارف منتشر می‌شود.

رهبر انقلاب در دیدار سالانه خویش با دانشجویان در سال جاری، ضمن توصیه بر پرهیز از سطحی ‌نگری در ارتباط با مفاهیم اسلامی، به نقد برخی شعارهای اسلام ‌نما و غلط ‌انداز، همچون «اسلام رحمانی» که امروزه رایج شده است، پرداختند. در چند دهه اخیر در ایران، اسلام با پسوندهای مختلفی، همچون اسلام التقاطی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام سوسیالیستی، اسلام سلطنتی، اسلام رساله ‌ای، اسلام سبز، اسلام سیاه و در آخر «اسلام رحمانی» قرائت شده است.

با توجه به نظرات تئوریسین‌های اسلام رحمانی، «قرائت رحمانی از اسلام، اسلام را صرفاً یک دین اخلاقی می‌داند و معتقد است که حوزه سیاست از دین مجزاست و اسلام تنها برحسب اخلاقی بودنش مجاز به نصیحت و توصیه به نهادهای سیاسی برای منش اخلاقی هستند.»

از سویی اندیشه و عمل نظریه پردازان اسلام رحمانی، آنها در پی سازش و مودت با گروه‌های سلطه ‌گر و زورگو و پذیرش نظام سلطه فعلی ـ که همواره به دنبال دشمنی با اسلام و مسلمین بوده‌اند ـ هستند و ضرورت توجه انتقادی به این جریان، نویسنده را بر این داشته است تا به نقد و تبیین و بررسی انتقادی این رویکرد بپردازد.

یکی از ویژگی‌های این اثر، بررسی تفضیلی دیدگاه‌های مبدعان و نظریه پردازان این رویکرد  در داخل و خارج از کشور (خصوصاً محسن کدیور و فتح الله گولن و...) است.

کتاب «اسلام رحمانی» در حجمی حدود 500 صفحه در قطع رقعی در اسفندماه جاری به چاپ می رسد.

دفتر نشر معارف پیش از این، از نویسنده و پژوهشگر، کتابهای «مکتب در فرآیند نواندیشی» (نقد دیدگاه‌های محسن کدیور در حوزه شیعه شناسی) و «ارتقای مرجعیت شیعه» (نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه محسن کدیور) را منتشر کرده است.

کتاب «مکتب در فرآیند نواندیشی» در سه بخش و سه پیوست تدوین و نگاشته شده است: «نواندیشی در حوزه امامت»، «نواندیشی در حوزه فقاهت» و «نواندیشی در حوزه مکاتب و فرق». «معمای استحاله» و «نواندیشی سکولار» و «الهیات دگراندیشی» نیز عناوین سه پیوست کتاب هستند. «ارتقای مرجعیت شیعه» هم در چهار بخش و سه پیوست سامان یافته است: بخش اول به کلیات و بیوگرافی کدیور می‏‌پردازد. بخش دوم، انگیزه‏‌های آفرینش «ابتذال مرجعیت شیعه» و عواملِ مؤثر بر متن را به اختصار می‏‌کاود. بخش سوم، مهم‏ترین اصول و شبهات حاکم بر نوشتار کدیور را گزارش و پاسخ می‏‌دهد. بخش چهارم نیز تراز کنونی فقاهت آیت ‏‌الله العظمی سیدعلی خامنه‏‌ای و بُرد جهانی و ابعاد فرامذهبیِ مرجعیت ایشان را روایت می‏‌کند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید