خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در حوزه هنری قم؛

هفتمین جلسه اقتباس دراماتیک از قرآن برگزار شد

آرتنا: هفتمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «قالب‌های روایت مدرن و قرآن کریم» با حضور دکتر محمد آقا بابایی، و همراهی دکتر محمد علی خبری و محمدرضا آزاد در حوزه هنری قم برگزارشد.

به گزارش «آرتنا»،در ابتدای این نشست هدف‌های قرآن از قصه‌گویی مورد بحث قرار گرفت و سپس تفاوت یک قصه در قرآن با آن قصه در دیگر کتب آسمانی از نظر شکل ادبی و روایتِ بیان ما وقع، رویکرد معنایی و اعتقادی، بیان تاکیدات زمانی، مکانی، وراثت، حضور و جایگاه زنان و همچنین رویکرد پیرنگ محور یا شخصیت محور بودن آن مرور و بررسی شد.

در ادامه شاخصه‌های دیگری از ویژگی‌های روایت مدرن برای اقتباس از قرآن کریم با محوریت قصه یوسف پیامبر، برشمرده شد. همچنین شاخصه‌هایی مانند تباین روانشناختی شخصیت‌ها،  بهره بردن از امکانات، ظرفیت‌ها و اشکال دراماتیک و بهره بردن از تفاوت‌های  زبانی و خلق زبان فردی شخصیت  و شیوه‌های مدرن اقتباس مورد بحث قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز اساتید و هنرجویان حاضر در جلسه با تامل بر داستان یوسف(ع) در قرآن کریم، به بحث و گفتگو در خصوص مصادیق قصه‌پردازی در قرآن پرداختند و به صورت کارگاهی جزئیات تحولات در یک داستان را بررسی نمودند.

سلسه جلسات اقتباس دراماتیک از قرآن با رویکرد تدبر و تامل بر جنبه‌های دراماتیک قرآن و شیوه‌های اقتباس از آن به صورت هفتگی در حوزه هنری استان قم برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید