خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

گزارش بخش مسابقه وپویانمایی جشنواره پنجم حسنات

خودنمایی هنرمندان تهرانی در بخش داستانی و پویانمایی جشنواره

آرتنا: دبیرخانه جشنواره نسبت به تحلیل آثار رسیده به تفکیک تمام استان‌های کشور اقدام و ظرفیت‌ های موجود در هر استان را در بخش‌های مختلف ارزیابی کرد

به گزارش «آرتنا»،ارسال 2200 اثر توسط 1330 هنرمند از 360 شهر در سرتاسر کشورمان،پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات را بر آن داشت تا بر اساس تعداد آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره نسبت به تحلیل آثار رسیده به تفکیک تمام استان‌های کشور اقدام و ظرفیت‌های موجود در هر استان را در بخش‌های مختلف ارزیابی کند.

در گام نخست به تحلیل آثار ارسالی از استان اصفهان پرداختیم و در گام دوم قصد داریم آثار ارسالی از استان تهران را بررسی کنیم.

بر این اساس باید یادآور شد که 405 هنرمند تهرانی آثار خود را در قالب‌های مختلف ازسال کردند که در نهایت با توجه به اعلام دبیرخانه جشنواره 242 اثر در بخش داستانی ،105 اثر در بخش فیلم‌نامه، 65 اثر در بخش مستند و 42 اثر در بخش پویانمایی از هنرمندان تهرانی به این دوره از جشنواره حسنات ارسال شده است.

در این راستا در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات هنرمندان تهرانی در بخش داستانی ملی و پویانمایی ملی توانایی خود را به رخ کشیدند و توانستند 69 درصد آثار برگزیده بخش پویا نمایی ملی را از آن خود کنند.

اما در بخش داستانی ملی تهرانی‌ها 37 اثر پذیرش شده در بخش مسابقه را از 79 اثر به خود اختصاص دادند و با کسب 47 درصد از آثار پذیرفته شده رکورد خوبی را کسب کردند.

در بخش پویانمایی تجربی 5 اثر از 17 اثر پذیرفته شده متعلق به تهرانی‌ها بود و بدین شکل 29 درصد از آثار پویانمایی راه یافته به بخش مسابقه را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش داستانی تجربه نخست 27 درصد، فیلمنامه 22 درصد و داستانی تجربه 23 درصد آثار پذیرفته شده از تهران بوده است.

اما کمترین اثر پذیرفته شده از تهران در بخش مستند ملی است که تنها 3 اثر از 22 اثر پذیرفته شده در این بخش متعلق به پایتخت نشینان است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید