تصویر برگزیده

در مركز تئاتر مولوي؛

ثبت بيش از چهارصد فرم درخواست اجرا

آرتنا: با پايان يافتن مهلت شركت در فراخوان اجراي عمومي نمايش هاي سال 95 مركز تئاتر مولوي، بيش از 400 فرم در خواست توسط گروه هاي دانشگاهي تكميل و از طريق سايت اين مركز ثبت گرديد.

به گزارش«آرتنا»،پس از اتمام بازسازي و بازگشايي مركز تئاتر مولوي و در پي انتشار فراخوان اجراهاي عمومي در سال 95 بيش از 400 فرم درخواست توسط گروههاي دانشگاهي در پايگاه اينترنتي تئاتر مولوي ثبت شد.

در اين فراخوان از گروههاي تئاتري دعوت شده بود تا با در نظر گرفتن الويت هاي درنظر گرفته شده و نيز جايگاه دانشگاهي تئاتر مولوي آثار نمايشي و پيشنهادي خود را تا 15 بهمن ماه جاري از طريق سايت تئاتر مولوي ثبت و كد رهگيري دريافت نمايند.

به اين ترتيب، شوراي هنري تئاتر مولوي، پس از ارزيابي هاي لازم متون و طرح هاي نمايشي نتايج اوليه بررسي ها را در اسفندماه جاري اعلام تا گروههاي نمايشي آثار خود را با دريافت نوبت بازبيني آماده نمايند.

يادآور مي شود در حال حاضر نمايش متاستاز به كارگرداني علي اصغر دشتي در سالن اصلي مولوي اجرا مي شود و از ابتداي اسفند ماه نيز رپرتواري از آثار برگزيده ي دانشگاهي آغاز خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید