تصویر برگزیده

مینا وحید:

موضوع فیلم «کفش هایم کو» درد مردم جامعه است

آرتنا: بازیگر نقش «مینا» در فیلم «کفش هایم کو» گفت: باتوجه به اینکه تقریبا در هر خانواده ای یک فرد سالمندی که آلزایمر دارد وجود دارد و این موضوع درد همه اجتماع ما است.

به گزارش «آرتنا»،مینا وحید بازیگر نقش "مینا" در فیلم "کفش هایم کو" گفت: بیتای فیلمنامه که نقش آن را من بازی کردم یک دردی داشت که این درد یک مشکلی نابازگشت بود. به این صورت که او با یک مشکل جبران ناپذیر به اسم زمان داشت. زیرا ما هیچ وقت نمی توانیم زمان را به عقب برگردانده و کارهای اشتباه خود را جبران کنیم.

وی این درد را عاملی دانست که او را وادار به بازی در این نقش کرد و افزود: این درد من را به عنوان یک بازیگر تحت تاثیر قرار داد و موجب شد تا بیتای این فیلمنامه و این نقش را دوست داشته باشم.

بازیگر نقش "مینا" ادامه داد: در فیلم می بینیم که بعد از رفتن "بیتا" پدر او که نقش آن را آقای "رضا کیانیان" بازی کرد آلزایمر گرفت و در فیلم می بینیم که "بیتا" نمی تواند وضع را به قبل برگرداند و پدر خود را نجات بدهد.

وحید خاطرنشان کرد: لزومی ندارد که ما پیام این فیلم را به یک شعار تبدیل کرده و بگوییم که مخاطبان باید آن چیزی را که من بازیگر در این فیلم و در نقش "بیتا" درک کردم را برداشت کنید.

وی اضافه کرد: اگر یک اثر خوب باشد و همه چیز آن ازجمله فیلمنامه، بازیگران و همه عوامل آن خوب باشند می توانیم به اندازه مخاطبان در این فیلم پیام داشته باشیم. البته فکر می کنم که این موضوع خودش به تنهایی کافی است.

بازیگر نقش "مینا" یادآور شد: پیرامون کیفیت و حضور خود در این فیلم اعتقاد دارم که هیچ بازیگری نمی تواند بگوید که از خودش راضی است. ولی فکر می کنم که در این نقش جا داشت با بهتر حاضر شوم و لی درکل از خودم و نقشی که بازی کردم روی هم رفته رضایت دارم.

وحید تصریح کرد: باید اشاره کنم که نقش مقابل در بازی یک بازیگر بسیار مهم است و در این فیلم نیز آقای "رضا کیانیان" به عنوان بازیگر مقابل من کمک بسیار فراوانی به بهتر بازی کردن من در این فیلم کردند. در حقیقت می توانم بیان کنم که همانند یک دختر و پدر شده بودیم که دیگر لازم نبود که جلوی دوربین فیلم بازی کنیم.

وی موضوع این فیلم را درد جامعه دانست و در پایان گفت: باتوجه به اینکه تقریبا در هر خانواده ای یک فرد سالمندی که آلزایمر دارد وجود دارد و این موضوع درد همه اجتماع ما است. بر این اساس فکر می کنم که مردم فیلم "کفش هایم کو" را دوست خواهند داشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید