خبرگزاری هنر - آرتنا

شعری برای دهه فجر

بساط دولت سرما بهم ریخت

آرتنا: اللهیار خادمیان از شاعران کشورمان به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر شعری سرود.

به گزارش «آرتنا»،اللهیار خادمیان از شاعران کشورمان به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر شعری سروده است. این شعر که «زمستان طاغوت» نام دارد به شرح زیر است:

زمستان طاغوت

محبت از غریبی زار می‌زد

گلو فریاد ناهنجار می‌زد

زمستان بود و بلبل بود خاموش

غزل را کرده بود اصلا فرا موش

فضای مهربانی سرد می‌شد

چمن زار جوانی زرد می‌شد

صفا از آن حوالی دور و دلگیر

چراغ عاشقان بی نور و دلگیر

مجال خویش را جستن نمی‌شد

خطا را فرصت شستن نمی‌شد

فضا پر بود از آوای خسته

صفیر درد و دلهای شکسته

هجوم برف بود و سوز سرما

ز تاریکی سیه تر روز سرما

تمام بام و برزن برف بر دوش

نمی‌شد لحظه ای سرما فراموش

بسی مرغان که بر گل ره نبردند

بزیر چکمه‌های برف مردند

درون چشم‌ها یخ بسته بود اشک

مثال کاروان خسته بود اشک

درختان ساکت و بی حرف بودند

خمیده زیر بار برف بودند

هزاران شاخه بر خاک آرمیدند

فروغ صبح  فردا را ندیدند

سکوت سهمگینی حکم می‌راند

سر ویرانه تنها جغد می‌خواند

به یکدیگر درختان تکیه کردند

تملق هیچ سرما را نکردند

پیام گل پیامی‌ بود کهنه

صفا جویی مرامی‌ بود کهنه

فروغ مهربانی کور می‌شد

دمی‌ صد سال الفت دور می‌شد

جنایت گام در خط جنون داشت

شراب سرخ از خم‌های خون داشت

سیاهی چادری بر آسمان داشت

سپاه سایه در آنجا توان داشت

چه نامردی که نا حق مرد می‌کشت

طبیبان را به نام درد می‌کشت

امیدی بر فداکاری نمی‌رفت

کسی در کوی غمخواری نمی‌رفت

سپاه شب همه بیداد می‌کرد

به هر جا حمله دیو باد می‌کرد

سر انگشت عطوفت داغ می‌شد

نی عاشق نوای زاغ می‌شد

بنا گه مردی از آیین خورشید

میان هسته‌ی سرما درخشید

تمام هیبت سرما فرو ریخت

به تابی از یخستان آبرو ریخت

دوباره شد بهار گل بر آمد

صدای خواندن بلبل در آمد

بساط دولت سرما بهم ریخت

توان و بال پرواز ستم ریخت

مبارک باشد این ایام و آن روز

به انسانهای حق جوی ستم سوز

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید