تصویر برگزیده

با هدف دستیابی تمامی مراکز استانی به شبکه HDملی؛

افتتاح TSسوم در 33 مرکز استان و مراکز مستقل

آرتنا: مراسم راه اندازی طرح TSسوم با هدف دستیابی تمامی مراکز استانی به شبکه HDملی ، پرس تی وی و آی فیلم HD فردا با حضور رئیس رسانه ملی برگزار می شود.

به گزارش «آرتنا»، بعد از گذر از آنالوگ به ديجيتال كه شروع آن در 1388/8/8 اتفاق افتاد تا به امروز كشور داراي دو TSبود كه هر كدام شامل ده شبكه تلويزيوني ديجيتال بودند كه اين شبكه ها با كيفيت SD دريافت مي شدند. پس از دستور دكتر سرافراز رياست محترم سازمان در خصوص ارتقاء كيفيت شبكه ها از SD به HD و همچنين راه اندازي شبكه آزمايشي HDنياز به بستر مناسب براي پخش اين شبكه ها احساس مي شد لذا راه اندازي TS سوم در كشور جزو ملزومات آن بود .

مقارن با ايام يوم الله دهه فجر به حول قوه الهي بسته سوم ديجيتال كشور با نام TS3 در تهران و ساير مراكز صدا و سيماي استان ها راه اندازي شد كه به واسطه آن تهران و مراكز استان هاي كشور تحت پوشش TS سوم قرار خواهند گرفت .

به اين منظور تامين ، نصب و راه اندازي 49 دستگاه فرستنده ديجيتال در ايستگاه هاي 33 مركز استان و مراكز مستقل سازمان در كل كشور انجام شد . اجراي اين پروژه توسط معاونت فني رسانه ملي  طي دو ماه انجام شد.

بسته TS3 در اكثر استان ها شامل سه برنامه سيما به شرح اچ دي ملي ، پرس تي وي با فرمت اچ دي و آي فيلم اچ دي مي باشد .

گفتني است پخش شبكه آزمايشي اچ دي از دو سال پيش در شهر تهران آغاز گرديد كه در شرايط فعلي با افتتاح شبكه اچ دي تهران در استان تهران پخش اين شبكه آزمايشي متوقف گرديد. در حال حاضر و با افتتاح فرستنده هاي TS3 در ساير مراكز شبكه ملي اچ دي با محتواي يكسان كه متفاوت از محتواي شبكه تهران است در حال پخش است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید