خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بررسی تطبیقی شاخصه‌های داستان مدرن درسوره یوسف(ع)

اقتباس دراماتیک از قرآن کریم به جلسه هشتم رسید

آرتنا: هشتمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «بررسی تطبیقی شاخصه‌های داستان مدرن در سوره یوسف(ع)» برگزار شد.

به گزارش «آرتنا»، این جلسه به ادامه بررسی شاخصه‌های روایت مدرن اختصاص یافت. در این جلسه به شاخصه «عدم قطعیت» در شکل‌گیری روایت مدرن اشاره شد و اهمیت آن که ناشی از جامعه مدرن و اتکاء انسان به دانش خود است و به عدم حصول قطعیت از دانش بشری  منتهی می‌شود، مورد تاکید قرارگرفت.

 سپس نمونه‌هایی از شیوه‌های به کارگیری این شاخصه در قرآن کریم آن‌هم با وجود علم قطعی خداوند برشمرده شد.

 همچنین ذکر شاخصه «ایجاز و فشردگی» که با وجود سرعت بالا و اهمیت زمان در دنیای مدرن شده، مورد توجه قرار گرفت و تاثیرات مهمی که در توجه به جزئیات و پر هیز از پرگویی و اطناب، ایجاد رغبت و فعالیت ذهنی و فردی در مخاطب، تشکیل تصویر و روال فردی در مخاطب و.... دارد، مورد توجه قرار گرفت و در ادامه نمونه‌هایی  از این شاخصه که در قرآن کریم نیز به وفور به کار گرفته شده‌است، ذکر و نحوه‌ی بهره‌بردن از آن در درام تمرین شد.

در پایان جلسه با ایجاد فرصت پرسش و پاسخ جنبه‌های مصداقی بحث در سوره یوسف(ع)  به بحث گذاشته شد. 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید