تصویر برگزیده

مهمان پنجمین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

دکتر حسن عباسی

آرتنا: سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع فضای سایبر و جنگ های آینده، روز دوشنبه 26 بهمن ماه ساعت 13 در سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»، دكتر حسن عباسی مهمان پنجمین روز از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی است.

بر این اساس وی در نشستی با موضوع فضای "سایبر و جنگ های آینده" روز دوشنبه 26 بهمن ماه ساعت 13 در سالن نشست های سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد كرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید