خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

توسط حوزه هنری استان زنجان:

برگزاری دوره آموزش کارگاهی تئاتر در بین مددجویان زندان مرکزی

آرتنا: دوره آموزش کارگاهی تئاتر در بین مددجویان زندان مرکزی،مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی اداره کل زندانهای استان زنجان توسط حوزه هنری استان زنجان برگزار می شود.

به گزارش «آرتنا»،امیر نعمتی، مربی این دوره آموزش کارگاهی تئاتر در بین مددجویان مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی را یکسال، از ابتدا تا پایان سال عنوان کرد.

نعمتی گفت: در این دوره ها سعی شده علاوه بر آموزش های تکنیکی نمایش با انتخاب مضامین تربیتی دینی و مذهبی در نمایش ها به رشد فکری و رفتاری مددجویان نیز توجه شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: در دوره آموزش کارگاهی تئاتر در بین مددجویان افزون بر آموزش های مقدماتی بازیگری، دو نمایش صحنه ای توسط مددجویان شرکت کننده در این دوره ها نیز تولید شده است، که خروجی این دوره ها می باشد.

امیر نعمتی اظهار داشت: نمایش شمشیر شکسته و نمایش عبادت و عنایت دو نمایش صحنه ای تولید شده در این دوره آموزش کارگاهی تئاتر می باشد که توسط خود مددجویان ضبط و جهت شرکت در جشنواره هنری زندانها ارسال شده است.

وی افزود: در ادامه این کارگاه ها، نمایشی با عنوان باغ آرزوها و یک عنوان نمایش دیگر جهت اجرا بصورت کارگاه آموزشی نیز در دست تولید می باشد.

گفتنی است، این دوره آموزش کارگاهی تئاتر با مشارکت حوزه هنری زنجان و اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان زنجان بصورت مشترک برگزار می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید