تصویر برگزیده

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛

خرید 378 عنوان کتاب در مصوبه 574 هیات انتخاب و خرید کتاب

آرتنا: مصوبات جلسه 574 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد و 378 عنوان کتاب در فهرست خرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

به گزارش «آرتنا»، در جلسه ۵۴۷ هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 378عنوان در 65090 نسخه به مبلغ کل 7926400000 ریال جهت خرید به تصویب رسید. فهرست این خرید نیز در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی

http: //mof. farhang. gov. ir/fa/home/book   بارگذاری شده است.

همچنین با توجه به نکات مطرح شده درباره خریدهای اخیر هیات انتخاب و خرید کتاب در ماه های گذشته، این هیات اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر کرده است:

۱- جلسات هیأت به طور مرتب و ادواری برگزار می‌شود و روندهای تأخیری مقطعی در اعلام نتایج جلسات، به دلیل هماهنگی‌های مقتضی با امور مالی معاونت امور فرهنگی است. بنابراین ناشران محترم می‌توانند طبق روال همیشگی آثار خود را به دبیرخانه این هیات تحویل دهند.

2- فرایند ارسال کتاب (و بالتبع بررسی و تصویب خرید آن) در هیات انتخاب و خرید کتاب، همان طور که در اطلاعیه های پیشین به اطلاع عموم رسیده است، صرفا بر مبنای تمایل خود ناشر است؛ نه دسترسی به همه کتاب‌هایی که در طول دوره‌های برگزاری جلسات هیات منتشر می‌شوند. از این رو ممکن است در جلسه‌ای، بر اساس تعداد ارسال کتاب توسط ناشران مختلف، میزان مصوبات خرید هم در مقایسه با یکدیگر نوسان داشته باشد. بنابراین خرید تعداد عناوین بسیار از یک ناشر به معنای اقبال و یا توجه وزارتخانه به آن ناشر نیست بلکه به این دلیل است که آن ناشر در زمان برگزاری جلسه، تعداد زیادی از کتاب های خود را به هیات ارسال کرده و خواه ناخواه این موضوع در فرایند بررسی و تصویب تاثیرگذار بوده است

3- با توجه به توضیحات بند پیشین، مناسب می‌نماید به لحاظ رعایت استانداردهای تحلیلی، مبنای تحلیل‌های آماری بر اساس مقاطع زمانی معنادار‌تر (مثلا یک دوره سه ماهه و یا بیشتر) قرار داده شود و صرفا بر اساس یک جلسه واحد به برشماری بیشینه‌ها و کمینه‌های مصوبات پرداخته نشود چرا که در یک جلسه واحد ممکن است میزان ارسال کتاب توسط ناشری از بقیه بیشتر باشد و فزونی احتمالی و تبعی مصوبات آثار آن ناشر، تحلیل‌ها را دچار کژتابی آماری سازد.

4- ناشران محترمی که کتاب‌های خود را جهت بررسی به هیات داده اند، در صورت تصویب کتاب‌ها، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها، به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات، (واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ ) مراجعه فرمایند.

5- در پایان، این هیات مجددا ضمن دعوت از همه ناشران کشور جهت ارسال کتاب‌های خود به دبیرخانه، یادآور می‌شود که ناشران استان تهران می‌توانند به طور مستقیم با مراجعه به دفتر تحویل کتاب دبیرخانه هیات (واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه دوم، اتاق ۲۳۷) بدین امر بپردازند و ناشران استان‌های دیگر نیز از طریق و بعد از تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد استان متبوع، کتاب‌های خود را ارسال فرمایند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید