تصویر برگزیده

آغاز پخش از سوم اسفند

از100اثرمشترك شبكه مستند وانجمن سينماي جوان رونمايي شد

آرتنا: در يك نشست خبري از 100 توليد مشترك انجمن سينماي جوان و شبكه مستند كه از سوم اسفند روي آنتن مي رود، رونمايي شد.

به گزارش «آرتنا»،نشست رونمايي از همكاري هاي مشترك انجمن سينماي جوانان ايران با شبكه مستند، دوشنبه 26بهمن با حضور امير تاجيك مدير شبكه مستند، فريد فرخنده كيش مديرعامل انجمن سينماي جوان و اهالي رسانه در ساختمان مركزي انجمن برگزار شد.

در اين نشست ابوالقاسم ناصري مدير گروه توليد شبكه، آرش رصافي معاون توليد انجمن سينماي جوان و سعيد نجاتي فيلمساز نيز حضور داشتند.

استفاده از ظرفيت اقصي نقاط كشور براي ارتقاي سينماي مستند

فرخنده كيش در اين نشست شبكه مستند را باب خير براي فيلم كوتاه دانست و گفت: خوشبختانه هر دو مجموعه براي ارتقاي سينماي مستند همت كرده اند و ما تصميم گرفتيم از امكان توليد در اقصي نقاط كشور استفاده كنيم.

وي با بيان اينكه به لطف مديريت و نگاه هم افزاي تلويزيون مي توان به آينده روشن اميدوار بود، افزود: نخستين گام ما براي همكاري مشترك توليد فيلم هاي مستند گردشگري و ايرانگري بود و به زودي نمايش 100فيلم با موضوعات مختلف از جمله گردشگري آغاز مي شود.

مديرعامل انجمن سينماي جوان يادآور شد: شبكه مستند حامي ما در جشنواره ها از جمله جشنواره فيلم كوتاه تهران بوده است و با بستر مناسبي كه فراهم شده ما توليد مشاركتي مستندها را با استفاده از ظرفيت استانها در آينده نيز ادامه خواهيم داد.

فرخنده كيش همچنين به برنامه «فيلم كوتاه» اشاره كرد كه باعث افزايش مخاطبان شبكه مستند شده و در حوزه فيلم كوتاه جريان ساز بوده است.

دغدغه براي نمايش ظرفيت هاي سراسر كشور

امير تاجيك نيز در اين نشست بيان كرد: از اولين تفاهمنامه هاي شبكه مستند با مراكز مختلف، با انجمن سينماي جوان براي توليد 100 فيلم بود. ما مي توانستيم به روال گذشته با تهيه كنندگان ثابتي كار كنيم كه همگي ساكن تهران بودند، اما دغدغه براي نمايش ظرفيت هاي سراسر كشور، ما را به اينگونه همكاري با فيلمسازان جوان انجمن سينماي جوان ترغيب كرد.

وي افزود: اگرچه حمايت مالي شبكه مستند براي توليد اين صد فيلم چندان زياد نيست، اما آثاري كه خلاقيت در آنها وجود دارد، براي توليد نيازي به هزينه كرد گزاف ندارند و توليد چنين آثاري باعث خرسندي ما است.

تاجيك افزود: اين خلاقيت حاصل اعتمادي است كه رسانه ملي در سطوح مختلف به جوانان داشته است .

مدير شبكه مستند تصريح كرد: به گفته رياست محترم سازمان صداوسيما، رسانه ملي چاره اي جز تعاملي شدن با مخاطبان ندارد و اين مخاطب است كه بايد جدول پخش ما را تعيين كند. در همين راستا، چهره هايي كه شايد پيش از اين هيچ همكاري با رسانه ملي نداشته اند، در يكسال و چند ماه گذشته به همكاري رسانه ملي و خاصه شبكه مستند آمده اند. تاجيك يادآور شد: اين همكاري ها باعث شده كه تكرار كمتري را روي آنتن شبكه مستند مشاهده كنيم. اين اتفاق، ماحصل اعتماد به فيلمسازان جوان و حمايت مديراني چون آقايان طباطبايي نژاد و فرخنده كيش است.

پخش 100 مستند گردشگري هر دوشنبه در شبكه مستند

وي از آغاز پخش 100توليد مشترك با انجمن با مضامين مختلف از جمله گردشگري از دوشنبه سوم اسفند خبر داد و گفت: از اين پس هر هفته دوشنبه ها ساعت 21يكي از اين توليدات حاصل هنر جوانان مستعد در سراسر ايران روي آنتن مي رود. به گفته تاجيك اولين قسمت مربوط به «كنده ديگر دود نمي كند» به كارگرداني محمدباقر حنطوش زاده از توليدات انجمن سينماي جوانان دزفول است.

مدير شبكه مستند همچنين از آغاز پخش مجموعه «سينما حقيقت» از هفته هاي گذشته خبر داد و درباره زمان پخش مجموعه «سينماي جوان» نيز به اين نكته اشاره كرد كه با كامل شدن اين مجموعه، پخش آن احتمالا از فروردين ماه 95 آغاز خواهد شد.

معرفي ويژگي هاي استانها و دفاتر انجمن سينماي جوان

آرش رصافي معاون توليد انجمن سينماي جوان نيز درباره 100 مستند توليد شده توضيح داد: ميانگين زمان هر قسمت از اين مجموعه 52دقيقه است و اين آثار را دفاتر انجمن سينماي جوان در سراسر كشور توليد كرده اند. همچنين كارگرداني مجموعه «سينما جوان» را كه سال آينده به پخش خواهد رسيد سعيد نجاتي برعهده دارد و هر قسمت اين برنامه با معرفي ويژگي هاي يك استان آغاز مي شود و سپس به معرفي دفتر انجمن سينماي جوان و اكران آثار توليدي برتر مي پردازد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید