تصویر برگزیده

دراستان قم؛

نهمین جلسه اقتباس دراماتیک از قرآن برگزار شد

آرتنا: نهمین جلسه کارگاه اقتباس از قرآن کریم به ادامه بررسی شاخصه‌های روایت مدرن اختصاص یافت.

به گزارش«آرتنا»،نهمین جلسه از سلسله کارگاه‌های «اقتباس دراماتیک از قرآن کریم» با محوریت «بررسی تطبیقی شاخصه‌های داستان مدرن در سوره یوسف» با سخنرانی‌ دکتر محمد حسین آقا بابایی و همراهی دکتر محمد علی خبری و محمد رضا آزاد عصر دوشنبه  26 بهمن‌ماه 1394 برگزارشد.

در این جلسه به شاخصه «چند صدایی و تک صدایی» (مونو فونی و چند صدایی) در شکل‌گیری روایت مدرن اشاره شد و از منظر راوی، تم، شخصیت، پیرنگ، لحن و گفتگو در قرآن کریم بررسی شد. در ابتدای جلسه این سوال مطرح شد که آیا نفس قرآن با چند صدایی هماهنگی دارد یا خیر و آیا امکان و ظرفیت اقتباس چند صدایی از قرآن وجود دارد؟ نتایج حاصل شده از این بحث با توجه به نمونه‌هایی که بررسی شد نشان از وجود و امکان هر دو مورد با توجه به ماهیت موضوع دارد.

همچنین در ادامه جلسه، شاخصه «بی طرفی و خونسردی راوی» مورد بحث قرار گرفت و نمونه‌های آن در قرآن به بحث و نظر گذاشته شد.

روایت مدرن «اهمیت دادن به ادبیات و زبان» آخرین شاخصه‌ای بود که با توجه به مصادیقی از قرآن کریم مانند داستان ابی لهب و سوره یوسف بررسی شد. در پایان جلسه با اشاره‌ به چگونگی بهره‌بردن از ویژگی‌های زبانی مدرن و زبان بلیغانه قرآن، پرسش و پاسخ‌هایی میان حاضران رد و بدل شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید