تصویر برگزیده

يزدان سلحشور؛

جدل با ده نمکی چه نفعی به حال سینما دارد؟

آرتنا: يزدان سلحشور نوشت:من هم دوست داشتم که ده نمکي همان فيلمسازفيلم«فقر و فحشا»بمانداما مستند را ول کرد و آمدسمت فيلم داستاني وبا آنکه به نظرم سه گانه اخراجي ها،غلط ديکته اي زيادداشت اماچه خوش مان بيايد چه بدمان بيايد،مردم رابه سالن هاي سينما برگرداند.

به گزارش آرتنا»،يزدان سلحشور یادداشتی نوشته است خطاب به منتقدان ده نمکی و فیلم رسوایی۲ که در زیر می خوانید:
من چند دهه است اهل نوشتن در جريده ام، چند دهه هم هست کاغذ سياه مي کنم درباره فيلم ها؛ پس «همچين بگي نگي!» هم روزنامه نگارم هم منتقد فيلم! مي دانم که اغلب همکاران و دوستانم در اين دو حوزه، از يک روزنامه نگار سابق و فيلمساز فعلي که با فيلم هايش پول پارو مي کند دل خوشي ندارند اما اولين اصل در هر دو حوزه، حفظ بي طرفي و خونسردي در نوشتن است؛ من البته در مقايسه با اين دوستان، از آن طرف بام افتاده ام.

چون بچه هاي جنگ را دوست دارم، حس بدي نسبت به ده نمکي ندارم البته دليلي هم ندارد مدح اشتباهاتش را [در حوزه هاي روزنامه نگاري، فيلمسازي و اخيراً شبکه هاي اجتماعي] بگويم با اين همه هر دو طرف را به صبر و شکيبايي دعوت مي کنم.

اين همه «اره ببر، تيشه بيار» در حوزه رسانه، نه خوشگل است نه واقعاً رقيب را وادار به عقب نشيني [نه واقعي نه تاکتيکي] مي کند؛ البته من هم دوست داشتم که ده نمکي همان فيلمساز فيلم «فقر و فحشا» بماند اما مستند را ول کرد و آمد سمت فيلم داستاني و با آنکه به نظرم سه گانه اخراجي ها، غلط ديکته اي زياد داشت اما چه خوش مان بيايد چه بدمان بيايد، مردم را به سالن هاي سينما برگرداند.

نظر اغلب منتقدان - به گمان من- نسبت به فيلم «رسوايي» منصفانه نبود. ده نمکي واقعاً در اين فيلم سعي کرده بود ديکته بي غلط بنويسد؛ حالاسر «رسوايي۲» دوباره جنگ و جدل بالاگرفته؛ بابا کوتاه بياييد ديگر! صلوات بفرستيد. اصلاً اين جدل اهل رسانه با ده نمکي و بالعکسش، چه نفعي به حال سينما دارد، چه نفعي به حال رسانه دارد؟ الله اکبر! چه روزگاري شده که آدم بي اعصابي مثل من، افتاده ام وسط دعوا، مي خواهم جدا کنم!

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید