خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در مركز گسترش فيلم نامه نويسي

رونمايي از سامانه طرح و فيلم نامه

آرتنا: سامانه "طرح و فيلم نامه" امروز در مراسمي در مركز گسترش فيلم نامه نويسي رونمايي شد.

به گزارش «آرتنا»،رئيس مركز گسترش فيلم نامه نويسي در مراسم رونمايي از سامانه "طرح و فيلم نامه" گفت: اين سامانه به منظور ارزيابي طرح اوليه فيلم ها و فيلم نامه ها راه اندازي شده است.

امين صديقي افزود: مزيت هاي ايجاد اين سامانه علاوه بر پرهيز از انتخاب سليقه اي، پرهيز از موازي كاري است .وي افزود: از اين پس حتي كارشناسي و اعلام نتيجه بررسي فيلم نامه ها از طريق سامانه امكان پذير مي شود.
وي با اشاره به اينكه با راه اندازي سامانه طرح و فيلم نامه زمينه ايجاد بانك اطلاعات هنرمندان نيز فراهم مي شود گفت: با ثبت متون نمايشي و اطلاعات عوامل توليد و بازيگري هر فيلم يا سريال به تدريج به ايجاد و تكميل بانك اطلاعات هنرمندان نيز اقدام خواهيم كرد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید