خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

بهروز قزلباش:

انسان یعنی همه کلمات جهان

آرتنا: انسان موجودی تنها که اختیار زیست اجتماعی برای او مسؤلیت آوراست و مسئولیت یعنی تکلیف و تکلیف ادای عملی است در برابر حق.

انسان، این کلمه برابر است با آزادی اختیار، اراده، علم و مجموعه همه کلمات جهان. موجودی تنها که اختیار زیست اجتماعی برای او مسؤلیت آوراست و  مسئولیت یعنی تکلیف و تکلیف ادای عملی است در برابر حق.

ملت شکوهمند و انقلابی ایران که به تبعیت از انقلابی ترین مردجهان ، آیت الله العظمی امام خمینی«ره» انقلاب اسلامی را در بهمن 57به پیروزی رساند استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی را با تمام توان فریاد زد و در تشکیل نظام جمهوری اسلامی آن را محقق ساخت. منشوری از خون شهیدانش را در میثاق ملی اش یعنی قانون اساسی به زیور کلمات آراست و بر حکومت طاغوت پایان بخشید.

مهر باطل بر هرچه غیر از الوهیت بود زد. این خواست درونی ملتی بود که خواهان عدل علی«ع» در حکومت اسلامی بود. جمهوری اسلامی بر پایه انتخابات مستقیم و غیرمستقیم دموکراسی نوعی از حکومت را ترسیم کرد که در آن بتواند پاسدار آزادی انسان و امانت دار اراده و اختیار و حقوق سیاسی او، باشد.

از هر قوم و قبیله ای که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند آن سبب امتیاز کسی بر کسی نیست. بنابراین رأی ملت باهم برابر است.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند و رأی دادن حق کسانی است که شهروندان واجد شرایط رأی دادن هستند.

احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی وسیاسی و اسلامی و اقلیت های دینی آزادند و کسی حق ندارد استقلال کشور را نقض کند، آزادی ملت را به سخره بگیرد، وحدت ملی را مخدوش کند موازین اسلامی را نادیده بگیرد و اساس جمهوری اسلامی را نقض نماید. همه ملت آزادند که از حق رأی خود برای اعلام نظر خود در انتخابات شرکت کنند ونمایندگانی را انتخاب کنند که بر مقدرات کشور مسلط باشند و برای تأمین حقوق ملت در بدست آوردن مسکن متناسب با نیاز خود و خانواده و تأمین اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی، حقی که قانون به آن رسمیت بخشیده است، بکوشد.

انسان در قاموس و ناموس انقلاب اسلامی، دارای حقوق متعالی است. تا بدان جا این حق تعریف شده است که حتی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شود،به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

ازهمه مهمتر اینکه به موجب اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند تا اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اینها محصول پایمردی ملتی است که برای جمهوری اسلامی خون دل خورده است.امروز در بهار آزادی جای شهدا خالی است اما چه باک که این ملت با حضور خود در پای صندوق های رأی و اعمال و اعلام رأی خود از آزادی که انقلاب اسلامی آن را مهیا کرده است پاسداری خواهد کرد. مشروعیت قانون گذاران را با رأی بالای خود افزایش خواهد داد. قدرت ملی را تقویت و دشمنان را مأیوس خواهد ساخت.

بر وحدت ملی صحه خواهد گذاشت و از استقلال کشور با هوشمندی و آگاهی سیاسی خود دفاع خواهد کرد. هفتم اسفند ماه برگ زرینی از تاریخ سیاسی کشور است که در آن گزارش رفع تهدیدات خارجی ثبت خواهد شد.

اعتلای نام ایران یکبار دیگر درجهان به حضور حداکثری ملت و مشارکت دقیق، عادلانه، آگاهانه در انتخابات مجلس وابسته است. انتخاب اصلح ترین ها شایسته است و ملت بزرگ ایران شایستگان خود را درهفتم اسفند ماه انتخاب خواهد کرد تا یکبار دیگر پیروزی اسلام ؛ حماسه ای تاریخی، برای ایران رقم بخورد. پیروز باد ملت شکوهمند ایران اسلامی.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید