تصویر برگزیده

نمايش همكاري و وفاق كشورهاي منطقه

شيوع،نمايش وفاق كشورهاي منطقه در مقابله با توطئه‌هاي خارجي است

آرتنا: پخش مجموعه تلويزيوني شيوع در روزهاي گذشته واكنش هاي مختلفي در محافل رسانه‌اي در پي داشته است كه مهم‌‌ترين آن، نحوه پرداخت سريال به موضوع اتباع افغاني بوده است.

به گزارش «آرتنا»،رحمان سيفي آزاد رئيس مركز امور نمايشي سيما در خصوص اين مجموعه تلويزيوني توضيحاتي ارائه داد.

سيفي آزاد در باره پيام اين مجموعه تلويزيوني گفت: تلاش ما در اين سريال تلويزيوني نشان دادن زمينه هاي همكاري ميان دانشمندان كشور هاي منطقه در هنگام آشكار شدن برخي توطئه هاي خارجي است . رحمان سيفي آزاد افزود: داستان سريال" شيوع" به علت موضوع بديع خود كه ضرورت آگاه ساختن مخاطب و نمايش توانمندي كشور در مقابله با توطئه هاي گوناگون دشمن است،انتخاب شد و داستان اين مجموعه در بستري معمايي روايت مي شود. 

سيفي آزاد در باره اقبال مخاطبان از اين مجموعه گفت: به نظر مي‌سد كه اين سريال به خاطر نو بودن موضوع و ساختار معمايي‌اش، توجه ببيندگان شبكه يك سيما را به خود جلب كرده است. وي افزود : آگاهي از موضوع اين سريال براي تمامي اقشار جامعه، حتي مردم برخي از كشورهاي همسايه نيز ضروري است ، زيرا كشورهاي بيگانه از فضاي ملتهب منطقه سوء استفاده مي كنند تا اهداف سياسي خود را به هر شكل محقق سازند . لذا ضرورت پخش اين سريال براي شبكه يك سيما هدف گذاري شد، اما متاسفانه عده اي با دستاويز قرار دادن برخي شيطنت هاي فرا متني پيرامون نگاه مردم ايران به برادران افغان، سعي دراختلاف افكني دارند.

رئيس مركز امور نمايشي سيما در باره نشان دادن نقش اتباع كشور هاي همسايه در اين فيلم گفت: آن چه كه در اين سريال به آن اصالت داده مي شود نگاه مهربانانه به برادران افغانستاني است. اگر به نمادهاي تصويري اين سريال دقت شود حسي كه بيننده نسبت به فرد مهاجر از اهالي افغانستان(كه به علت بيماري حال خوشي ندارد)دريافت مي كند،حس برادري،دلسوزي و مهرباني است .هيچ رابطه ي تلخي بين آنها وجود ندارد و اين نگاه انساني و ديني و همدردي مردم ايران را نشان مي‌دهد.

وي در باره نتيجه گيري داستان اين سريال نيز توضيح داد :"در طول قصه ببيندگان متوجه خواهند شد كه چگونه قدرت هاي استكباري و سلطه جو از هرج و مرج بوجود آمده در كشور افغانستان سوء استفاده مي كنند تا به مقاصد مادي و سياسي خود دست پيدا كنند و برادران افغان دوشادوش دانشمندان و پزشكان ايراني سعي در ريشه يابي و شناخت اين ويروس دست ساز شركت هاي وابسته به قدرت هاي استعماري دارند.

آنها كمك مي كنند تا بار ديگر بر دشمن مشتركشان «با اتكا بر توانايي هاي خود» پيروز شوند و چنين نيز مي شود . سيفي آزاد در اين گفت و گو به شيوه هاي ناجوانمردانه استكباري براي دست‌يابي به ثروت‌هاي كلان اشاره كرد و گفت:در جهان مدرن امروز شيوه هاي جنگ رودر رو به شيوه هاي غير انساني چون شيوع ويروس هاي ناشناخته و ايجاد بيماري هاي ناشي از آن تغيير شكل داده است .با شيوع اين ويروس ها و علاوه بر نا امن و ناتوان نشان دادن كشورها،با توليد داروهاي مختلف ، شركت هاي داروسازي غربي به ثروت كلان دست پيدا مي كنند و نيز با تكاپوي ساختگي براي درمان اين بيماري ها چهره اي بشردوستانه و ناجي ، از خود به نمايش مي گذارند. بنابراين آگاهي از اين مضامين و به رخ كشيدن توانمندي علمي و سياسي كشور براي حل بحران ‌هاي اين چنيني مي تواند براي مردم مفيد و عاملي براي خنثي كردن نقشه شوم و شيطاني قدرت‌هاي سلطه گر باشد .

وي افزود :حرف سريال اين است كه بايد هوشيار بود و در دامن بازيهاي مزورانه دشمنان نيافتاد. آنها با انعكاس خبرو تحليل هاي جهت دار با اتكا به برخي سوءتفاهم هايي كه خود عامل اصلي بوجود آمدن آنها نيز بوده اند، سعي دارند تا از برملا شدن نقشه هايشان و به رخ كشيدن توانايي ها و اتحاد سياسي و فرهنگي دو ملت جلوگيري كنند و با يك بازي رسانه اي مسايل را آنگونه كه خود مي خواهند جهت دهند.او در پايان يادآور شد بايستي با هوشياري،بازيهاي زيركانه دشمنان را ختثي نمود.آنها تلاش مي كنند تا مانع اتحاد سياسي/فرهنگي دو ملت گردند و در يك بازي رسانه اي حقايق را آنگونه كه منافع خودشان ايجاب مي كند باز نشر دهند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید