تصویر برگزیده

در برنامه«گفت و گوی فرهنگی» مطرح شد ؛

احیای جاده ابریشم به معنای احیای پیوندهای فرهنگی است

آرتنا: عضو انجمن دوستی ایران و چین درباره اهمیت جاده ابریشم گفت: این جاده نشانه ای از پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که بسیاری از قبایل را به یکدیگر پیوند می داد.

به گزارش «آرتنا»،برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع«جاده ابریشم و ضرورت های احیای آن» با حضور محسن رنجبر (مدیرکل مطالعات گردشگری) و محمدعلی حسین نژاد (عضو انجمن دوستی ایران و چین) روی آنتن رادیو گفت وگو رفت.

در ابتدای این برنامه رنجبر درباره اهمیت جاده ابریشم گفت: جاده ابریشم مسیری است که در طول تاریخ نقش تعیین کننده ای در زمینه اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و سیاسی داشته است. این جاده یکی از طولانی ترین جاده ها و پلی بین شرق(چین) و غرب عالم از جمله امپراتوری روم بوده است. به دلیل جنگ ها و اتفاقات سیاسی گاهی این مسیر تغییر کرده اما قدمت آن به دو هزار سال پیش باز می گردد. اولین بار این امپراتوری از چانگ آن و استان شیان آغاز شده و در طول ادوار تاریخ ارتباط تنگاتنگی بین 3 امپراتوری شرق، غرب و ایران بوده است.

رنجبر درباره ضرورت احیای جاده ابریشم توضیح داد: در اواخر قرن نوزدهم یک آلمانی بحث احیای جاده ابریشم را مطرح کرد و این موضوع ادامه یافت.

در ادامه حسین نژاد درخصوص اینکه احیای مجدد جاده ابریشم چه منفعت هایی دارد، عنوان کرد: جاده ابریشم به تبع نقش مبادلات تجاری شرق و غرب، تأثیر و تأثرات فرهنگی نیز داشته است. خودم در یکی از سفرهای جاده ابریشم قدیم، نشانه هایی از خط، کاشی یا ادبیات ایرانی دیدم. در مناطق دورافتاده زبان فارسی دیدم و متوجه شدم بخشی از افسانه رستم و سهراب شاهنامه ایران با افسانه های چین مشترک است.

این کارشناس با اشاره به اینکه منظور از احیای جاده ابریشم ساخت دوباره آن نیست، بیان کرد: این جاده نشانه ای از پیوندهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که بسیاری از قبایل را به یکدیگر پیوند می داد. بنابراین منظور از احیای جاده ابریشم، احیای پیوندهاست. تا حدود 200 سال پیش این پیوندها برقرار بود و نگاه مردم ایران به شرق بسیار عمیق بود و خیلی خوب آن را می شناختند.

وی افزود: علت تشدید مراودات ایران با چین مسائل سیاسی و تقابل ایران با غرب بود و این باعث شد برخی نیازهای روزمره را از چین وارد کنیم. در حال حاضر دو اتفاق افتاده؛ یکی اینکه در انتهای جاده ابریشم قدرتی مثل چین برخواسته و دوم اینکه ایران به این اشاره می کند که وابستگی کشور به غرب باید کمتر شود. از این نظر چین بیشتر پیشرفت داشته و ایران استقبال کرده است اما برنامه مشخص و راهبردی در هیچ کدام از بخش ها نداشتیم.

رنجبر در ادامه بحث با بیان اینکه با این گزاره مخالفم که برنامه ای برای توجه بیشتر به جاده ابریشم نداریم، افزود: از سال 94 در تاشکند حدود 20 کشور عضو سازمان جهانگردی بیانیه سمرقند را منتشر کردند و از سال 2010 برنامه راه ابریشم برای کشورها تکلیف مشخص کرد. از همان سال برنامه های سالانه ای از سوی سازمان جهانگردی در کنار نمایشگاه بین المللی برلین، درباره چگونگی احیای جاده ابریشم برگزار می شود و کشورهای عضو به بحث و تبادل نظر می پردازند.

مدیرکل مطالعات گردشگری خاطرنشان کرد: در کره نشست ها در حد کارشناسان ارشد شکل گرفت و در حال حاضر قرار است نشستی در ارومیه تشکیل شود. چشم اندازی در این نشست ها برای جاده ابریشم تدوین می شود. چین به عنوان یکی از کشورهای عضو جاده ابریشم، بازار هدف ایران است و حدود 95 میلیون گردشگر به خارج ایران می فرستد و 168 میلیارد دلار هزینه  گردش   مالی گردشگران چینی است.

وی گفت:  ایران در سه شهر چین دفتر نمایندگی گردشگری ایجاد کرده که کار اطلاع رسانی انجام می دهد. امروز جاده ابریشم را به عنوان کمربند اقتصادی می شناسند. در حال حاضر در سازمان میراث فرهنگی کمیته ای با این عنوان تشکیل شده تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید