تصویر برگزیده

درنگارستان شهر ؛

كتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه ‏ها و مديريت آن» رونمایی خواهد شد

آرتنا: رونمایی ازكتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه ‏ها و مديريت آن» نوشته دكتر حسن خجسته، درنگارستان شهر برگزار خواهد شد

به گزارش «آرتنا»،این کتاب در پنج فصل تنظيم شده است: فصل اول، به بيان کليات و تعاريف عمومي و مقايسه ميان مفاهيمي از جمله خطر، مخاطره و بحران اختصاص يافته است. در فصل دوم، درک خطر و انواع نظريه ‏هاي پيرامون آن به تفصيل بحث شده است. چيستي و معناي ارتباطات خطر، محتواي اصلي فصل سوم را به خود اختصاص داده است. در فصل چهارم، دربارة مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر بحث و بررسي شده است و فصل پاياني به توصيف و تبيين نحوه مديريت ارتباطات خطر پرداخته است. كتاب «ارتباطات خطر؛ نظريه‏ ها و مديريت آن» در 193 صفحه توسط انتشارات  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چاپ شده است.

نشست رونمایی از کتاب روز سه شنبه 11 بهمن ساعت 10 صبح  با حضوردکتر شهرام گیل آبادی، دکتر مسعود کوثری ، دکتر حسن خجسته (نویسنده) در نگارستان شهر به نشانی: کوی نصر،خیابان علیالی بوستان گفتگو،برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید