تصویر برگزیده

معصومه ابتکار ؛

هر ایرانی یک نهال هدیه به فردای ایران

آرتنا: معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست، و معاون رئیس جمهورفردا به سلام ایران می آید.

به گزارش«آرتنا»،امسال رادیو ایران با شعار" هر ایرانی یک نهال هدیه به فردای ایران" به استقبال جشن رویش می رود.

با توجه به نزدیک شدن جشن رویش و هفته منابع طبیعی برنامه های رادیو ایران با رویکرد حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ درختکاری پخش می شود.

در همین راستا معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست، و معاون رئیس جمهور فردا بعد از خبر ساعت 7:00 با برنامه "سلام ایران" در خصوص برنامه های سازمان حفاظت از محیط زیست در هفته منابع طبیعی و جشن رویش گفتگو میکند.

سلام ایران از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:30 تا 8:00 صبح به روی انتن رادیو ایران میرود.

این هفته این برنامه به تلاش ارمان ستوده تهیه کننده، دستیار تهیه متین فیروزی، و گویندگی سعید توکلی پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید