خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

رسانه ملي ؛

نقش رسانه ملي در شكوه يك حماسه ملي

آرتنا: روابط عمومي صداوسيما با انتشار گزارشي از فعاليت هاي معاونت‌هاي مختلف رسانه ملي در انعكاس حضور باشكوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي را تشريح كرد.

به گزارش«آرتنا»،روابط عمومي صداوسيما با انتشار گزارشي از فعاليت هاي معاونت‌هاي مختلف رسانه ملي در روز برگزاري انتخابات، عملكرد شبكه هاي مختلف تلويزيوني و راديويي رسانه‌ملي را در انعكاس حضور باشكوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي تشريح كرد.

 در گزارش آمده است:انتخابات، مظهراراده ملي است.يك بزنگاه حساس تاريخي كه قراراست مردم يك سرزمين، تقدير و سرنوشت سياسي خود را رقم بزنند و در جمهوري اسلامي ايران كه تجليگاه مردم سالاري ديني و ميزان، راي ملت است، به فرمايش مقام معظم رهبري، انتخابات يك آزمون بزرگ براي عزت و آبروي ملي و سرمايه گذاري عظيم ملت ماست.

بديهي است بخش عمده‌اي از صيانت و پاسداشت اين سرمايه و مظهر عزت و كرامت ملي كه بايد پشتوانه امنيت ما باشد در گرو عملكرد سازمان صدا و سيما به عنوان رسانه ملي در قبال اين رخداد عظيم است.

بر اين مبنا و با لحاظ كردن انتظارات مقام معظم رهبري از رسانه ملي كه وظايف اطلاع رساني ، و نقد و نظارت، تبادل آراء و ترغيب مردم به حضور گسترده در انتخابات و تشويق به انتخاب اصلح را در اولويت قرار دادند رسانه ملي تدارك گسترده‌ و ويژه‌اي را براي برگزاري اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در نظر گرفت و ازمدتها قبل از شروع انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي كه اركان اسلاميت و جمهوريت نظام را غنا مي بخشند، تمهيدات و برنامه ريزي هاي لازم را براي تنوير افكار عمومي وگرم نگه داشتن تنور انتخابات و ايجاد زمينه لازم براي حضور آگاهانه و شور‌مندانه مردم، فراهم كرد.

گواه اين تلاش، طراحي، توليد و پخش انواع برنامه‌هاي متنوع انتخابات محور در تمام شبكه هاي ملي و محلي در مقطع زماني سه ماهه آذر تا پايان انتخابات و تدارك 789 عنوان برنامه انتخاباتي به مدت 7 هزار و 124 ساعت در تمام شبكه هاي سيما و صداي ملي، محلي و برون مرزي بود.

اين برنامه ها در قالب و ساختارهايي نظير برنامه هاي گفت و گو محور، مجله تلويزيوني ،مستند اينفوموشن و نمايشي عرضه شد. اين اقدامات با بسيج همه بخش‌هاي مختلف سازمان در پوشش خبري- تصويري-گزارشي لحظه به لحظه از حماسه حضور پرشكوه مردم در روز راي گيري به اوج خود رسيد. تلاشي كه هم از سوي مقام معظم رهبري مورد تقدير و تاييد قرار گرفت و هم قدرداني رئيس سازمان صدا و سيما را از همكاران خود در بخش هاي مختلف به ويژه از خبرنگاران، گزارشگران و معاونت هاي مختلف كه با عملكرد خود نقش بي بديلي در برگزاري انتخاباتي آرام، با شكوه و نمايش سيماي همدلي و حضور ملي داشتند را در پي داشت.

بر اين اساس رسانه ملي در روز برگزاري انتخابات ماموريت هاي خود را در حوزه راديو و تلويزيون ، بر اعزام تيم هاي خبري ، توليدي و استقرار واحد هاي ثابت در سطح شهر و مراكز اخذ راي استوار كرد تا هيچ جلوه اي از اين حماسه عظيم از ديد دوربين هاي سيما و امواج راديوي جمهوري اسلامي مغفول واقع نشود.

حماسه روز انتخابات در قاب تلويزيون •

شبكه يك سيما در اين ماموريت با اعزام 15 تيم خبري و 18 گزارشگر و تلاش 10 مجري اين شبكه، موفق شد 17 ساعت و 15 دقيقه از زمان پخش خود را به موضوع انتخابات اختصاص دهد. شبكه يك سيما در اين اطلاع رساني همچنين 70 ارتباط مستقيم با شعب اخذ راي در تهران و شهرستان ها برقرار كرده است .

شبكه دو سيما نيز به كمك 12 گزارشگر، 9 مجري و 6 تيم خبري، 13 ساعت و 30 دقيقه برنامه ويژه انتخابات را روي آنتن برده است. شبكه دو در اين روز 95 ارتباط مستقيم با ستاد انتخابات و شعب اخذ راي در تهران و شهرستان‌ها برقرار كرده است .

شبكه سه سيما، 19 تيم خبري را براي اين روز تجهيز كرده بود و با 19 گزارشگر و شش مجري خود موفق شد 16ساعت و 30 دقيقه برنامه از شكوه حضور مردم در روز 7 اسفند را به نمايش بگذارد. ضمن آنكه 56 ارتباط با شعب تهران و شهرستان ها برقرار كرد.

 شبكه چهار سيما اگرچه با 3 گزارشگر و دو مجري و سه تيم خبري در اين روز فعال بود، اما 12 ساعت زمان پخش خود را به انتخابات 7 اسفند اختصاص داده است. ميزان ارتباط اين شبكه با شعب تهران و شهرستان ها 41 ارتباط ثبت شده است .

شبكه پنج سيما نيز در روز انتخابات مدت زمان 13 ساعت و 30 دقيقه زمان اختصاص داده شده از پخش به اين موضوع از ده گزارشگر ، شش مجري و دو تيم خبري بهره برده است . اين شبكه 52 ارتباط با شعب تهران و شهرستان ها برقرار كرده است.

15ساعت و 40 دقيقه زمان پخش شبكه تهران نيز در روز 7 اسفند به موضوع انتخابات اختصاص داشت كه به همت 9 گزارشگر و 3 مجري اين شبكه به كمك 5 تيم خبري اين امر ميسر شده است . اين شبكه 23 ارتباط با شعب تهران و شهرستان ها برقرار كرد.

شبكه قرآن در اين روز از 8 گزارشگر ، 5 مجري و 8 گروه خبري بهره گرفت تا بتواند 14 ساعت و 30 دقيقه برنامه از حضور مردم در انتخابات پخش كند . اين شبكه بيشترين ارتباط با شعب تهران و شهرستان ها را بارقم 79 ارتباط ثبت كرده است .

و در نهايت شبكه سلامت به كمك 5 گزارشگر ، 6 مجري و 2 گروه خبري 1 ساعت و 50 دقيقه برنامه انتخابات را روي آنتن برده است . شبكه سلامت 11 ارتباط با شعب تهران و شهرستان ها داشته است . به عبارت ديگر، سيماي جمهوري اسلامي در مجموع توانست 104 ساعت و 45 دقيقه زمان پخش خود را براي نشان دادن حضورمردم در پاي صندوق هاي راي اختصاص دهد .

شبكه هاي برون مرزي و نمايش اقتدار ملتي بزرگ

شبكه هاي برون مرزي نيز در اين ميان فعال بوده اند و در روز 7 اسفند با پخش 37 ساعت برنامه زنده و 47 برنامه ويژه انتخابات نقش موثري در نشان دادن حضور مردم ايران پاي صندوق هاي راي به مخاطبانشان در آن سوي مرزهاي ايران اسلامي داشتند.

شبكه العالم از 8 خبرنگار و 5 تيم خبري براي توليد 11 ساعت برنامه زنده بهره گرفت و علاوه بر آن 4 ويژه برنامه انتخاباتي در هفتم اسفند پخش كرد.

شبكه الكوثر با 2 خبرنگار و 4 تيم خبري علاوه بر يك ساعت برنامه زنده ، 3 ويژه برنامه انتخاباتي نيز پخش كرد. 

شبكه سحر با 10 گزارشگر و 4 تيم خبري 6 ساعت برنامه زنده را پوشش داد و علاوه بر آن 17 ويژه برنامه انتخاباتي را تقديم مخاطبانش كرد.

شبكه پرس تي وي از 4 خبرنگار و 4 تيم خبري استفاده كرد تا 10 ساعت برنامه زنده براي مخاطبانش توليد و پخش كند . اين شبكه 13 ويژه برنامه نيز در روز 7 اسفند در باره انتخابات پخش كرده است .

هيسپان تي وي ديگر شبكه برون مرزي صدا و سيما با 3 خبرنگار و 3 تيم خبري ، شش ساعت برنامه زنده از روند انتخابات در روز 7 اسفند در ايران براي مخاطبانش پخش كرد و در كنار اين ميزان برنامه 3 گزارش ويژه انتخاباتي را روي آنتن برد و در نهايت شبكه عربي آفريقايي برون مرزي 3 ساعت برنامه زنده خود را به كمك 6 خبرنگار اجرا كرد . هفت گزارش ويژه نير در پرونده انتخاباتي 7 اسفند اين شبكه ديده مي شود .

راديو هاي برون مرزي هم كه به 30 زبان زنده دنيا برنامه توليد مي كنند 12 برنامه توليدي را به كمك 10 خبرنگار ارائه كردند . اين راديو ها 30 برنامه اختصاصي و 10 مصاحبه با شخصيت هاي سياسي در روز انتخابات براي مخاطبانشان تدارك ديده بودند.

پشتيباني از انعكاس شكوه حضور

معاونت فني سازمان در اين روز يكي از پر كار ترين روز هاي خود را پشت سر گذاشت. اين معاونت براي انعكاس مناسب و فراگير حضور مردم در پاي صندوق هاي راي از 5 واحد سيار و 7 سيستم SNG بهره گرفت كه توانست در مجموع 28 هزارو 420 دقيقه ارتباط زنده را پوشش دهد. سيگنال رساني از 32 استان نيز بر عهده اين معاونت بود. سوئيچ و ارائه 1005 دقيقه تصوير ، ضبط همزمان 8 خط، برقراري 20 خط ماهواره اي و لينك ماكروويو با 7 لينك از ديگر خدمات اين معاونت در روز 7 اسفند بود.

بازتاب صداي حماسه

معاونت صداي رسانه ملي هم از فعال ترين بخش هاي رسانه ملي در روز 7 اسفند بود. 165 ساعت برنامه زنده در 7 اسفند از شبكه هاي راديويي پخش شد كه به همت 105 گزارشگر از تهران و شهرستان ها ، 8 تيم فني با 40 نفر عوامل فني ، 6 تيم برنامه ساز با 42 نفر عوامل و استقرار 3 فرستنده راديويي اين امر ميسر شده است .

انعكاس همدلي و هم‌بستگي در استان‌ها

معاونت امور مجلس و استان ها در سازمان صدا و سيما فراگير ترين گروه فعال در روز 7 اسفند در رسانه ملي بود. 1639 تيم خبري و گروه فني و توليدي در مراكز استان هاي اين معاونت فعال شدند تا بتوانند پوشش وسيعي بر حضور مردم در انتخابات 7 اسفند بدهند . حاصل فعاليت اين گروه علاوه بر گزارش هايي كه از سيماي استاني پخش مي كردند ، 1706 ارتباط زنده به مدت 119 ساعت بود. كه با شبكه هاي سراسري،خبر،شبكه هاي استاني و راديويي استاني و ملي برقرار كردند.

خبر در كانون خبر

معاونت خبر 1124 گروه خبري را براي ثبت حماسه 7 اسفند تجهيز و روانه كرده است . اين ميزان به تفكيك شبكه ها و ميزان زمان پخش به اين شرح است:

شبكه خبر با 61 گروه خبري و 16 ساعت و 30 دقيقه گزارش ، اداره كل پخش اخبار سيما با 10 گروه خبري و 11 ساعت گزارش خبري، اداره كل اخبار صدا با 6 گروه خبري و 11 ساعت پخش گزارش خبري ، باشگاه خبرنگاران جوان با 60 گروه خبري و 1 ساعت و 35 دقيقه گزارش پخش شده در شبكه هاي سيما، خبرگزاري صدا و سيما با 88 گروه خبري و 6 ساعت و 20 دقيقه گزارش توليدي و اداره كل اخبار شهرستان ها با 899 گروه خبري و پخش 2 ساعت و 20 دقيقه پخش . اين زيرگروه هاي معاونت خبر در مجموع 48 ساعت و 27 دقيقه گزارش خبري از حضور مردم در انتخابات در روز 7 اسفند تهيه و پخش كردند .

در كنار فعاليت اين معاونت ها ، مركز موسيقي سازمان نيز 181 برنامه موسيقايي را توليد و ارائه كرده است كه در قالب هاي مختلف به شبكه هاي سراسري و استاني ارائه شده كه در ايام مربوط به انتخابات و به دفعات از شبكه‌هاي ملي، محلي و برون مرزي پخش شده‌اند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید